Önvezető jármű helymeghatározásának integritása

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
18/42
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
takacs.bence@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 
A BME Általános és Felsőgeodézia Tanszéke ipari partnereivel együttműködve évek óta foglalkozik a GNSS-technika élet- és vagyonbiztonság szempontjából kritikus alkalmazásaival. Korábban elsősorban a légi közlekedési alkalmazások szempontjai alapján kutattuk a témát. A közelmúltban az ipar részéről igény jelentkezett, hogy a kutatásokat ki kellene terjeszteni az önvezető járművek helymeghatározásával kapcsolatos integritási kérdésekre is. Az önvezető járművek szempontjából szintén nagyon fontos a helymeghatározás durvahiba-mentességének, azaz minden körülmények között megbízható pozicionálása, a helymeghatározást végző rendszer önellenőrzésének, idegen szóval integritásának biztosítása.
Az önvezető járművek helymeghatározásának integritása biztosítható egyrészt a GNSS-vevőbe épített algoritmusok (Receiver Autonomous Integrity Monitoring, RAIM) segítségével, másrészt több szolgáltatás (pl. European Geostationary Navigation Overlay Service, EGNOS vagy Trimble RTX) sugároz a helymeghatározás pontosságát fokozó korrekciókat és a korrekciókkal együtt integritásra vonatkozó adatokat is. 
Az önvezető járművek helymeghatározását a GNSS-vevő mellett további szenzorok (pl. kerékfordulatszám-mérő, gyorsulásmérők) is támogatják. A GNSS-vevő és a különböző szenzorok méréseinek együttes feldolgozása fokozza a helymeghatározás hatékonysága mellett a helymeghatározás integritását is.
A doktori kutatások során a szakirodalom alapján a jelöltnek meg kell ismernie az integritást biztosító algoritmusokat, azok matematikai alapjait. A különböző algoritmusokon alapuló eljárásokat egymással össze kell hasonlítania, (önvezető) járművek GNSS alapú és különböző szenzorokkal támogatott helymeghatározása során alkalmaznia, illetve tesztelnie kell. A tapasztalatok birtokában az algoritmusok fejlesztendők, adott esetben jobb, hatékonyabb algoritmusok dolgozhatók ki, majd konkrét alkalmazások során tesztelhetők. Vizsgálni kell továbbá a pontosság, integritás, rendelkezésre állás, folytonosság összefüggéseit, ezen paraméterek hatását az önvezető jármű egyes műveleteire. 
A kutatások során nagy mennyiségű adatot kell feldolgozni, illetve az eredményeket elemezni, ezért programozás, adatbázisok használata során szerzett tapasztalatok, kompetenciák elengedhetetlenek.
A téma meghatározó irodalma: 
-Ádám J, Bányai L, Borza T, Busics GY, Kenyeres A, Krauter A, Takács B: Műholdas helymeghatározás. 458 p. Budapest: Műegyetemi Kiadó, 2004.
- Pieter Bastiaan Ober: Integrity Prediction and Monitoring of Navigation Systems. 146p. Leiden, The Netherlands. Integricom Publishers, 2003 
- Hofmann-Wellenhof, B., Legat, Klaus, Wieser, M.: Navigation. Principles of Positioning and Guidance. 427 p. Wien, New York. Springer, 2003
- Gilbert Strang, Kai Borre: Linear Algebra, Geodesy, and GPS. 624 p. Wellesley-Cambridge Press. 1997.
- J. Sanz Subirana, J.M. Juan Zornoza and M. Hernández-Pajares: GNSS Data Processing Book. 238. p. (Vol. I.). 344. p. (Vol. II.) ESA Communications Production, 2013.
- Paul D. Groves: Principles of GNSS, Inertial and Multisensor Integrated Navigation Systems. 507. p. 2007.
- Christopher Jekeli: Inertial Navigation System with Geodetic Applications, 364. p., Walter de Gruyter, Berlin, New York, 2001.
- Kai Borre, Dennis M. Akos, Nicolaj Bertelsen, Peter Rinder, Søren Holdt Jensen: A Software-Defined GPS and Galileo Receiver, A Single-Frequency Approach. 189. p. Birkhäuser, Boston, Basel, Berlin, 2007
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
- Geodézia és Kartográfia (Scopus)
- Geomatikai közlemények
- Közlekedéstudományi szemle
- Periodica Polytechnica – Civil Engineering (WoS/Scopus)
- Inside GNSS Magazin
- GPS World (Scopus)
- GPS Solutions. The Journal of Global Navigation Satellite Systems. (WoS/Scopus)
- Navigation. Journal of the Institute of Navigation. (WoS/Scopus)
- Journal of Geodesy (WoS/Scopus)
- International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing (Scopus)
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
- Takács B, Siki Z, Markovits-Somogyi R
EXTENSION OF RTKLIB FOR THE CALCULATION AND VALIDATION OF PROTECTION LEVELS
INTERNATIONAL ARCHIVES OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING (2002-) XLII-4/W2: pp. 161-166. (2017)
FOSS4G-Europe 2017. Marne-la-Vallée, Franciaország: 2017.07.18 -2017.07.22.
- Rita Markovits-Somogyi, Bence Takács, Alberto de la Fuente, Peter Lubrani
Introducing E-GNSS navigation in the Hungarian Airspace: The BEYOND experience and the relevance of GNSS monitoring and vulnerabilities
In: Bacsárdi L, Kovács K (szerk.)
Selected papers of the 3rd International Conference on Research, Technology and Education of Space (H-SPACE2017). 80 p. 
Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2017.02.09-2017.02.10. Budapest: Magyar Asztronautikai Társaság, 2017. Paper HSPACE2017-FP-51. 7 p.
- Takács Bence
GPS-zavarok vagy zavarok a GPS-jelvételben
GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 69:(3) pp. 20-25. (2017)
- Nauzika Kovács, Balázs Kövesdi, László Dunai, Bence Takács
Loading Test of the Rákóczi Danube Bridge in Budapest
PROCEDIA ENGINEERING 156: pp. 191-198. (2016)
9th International Conference "Bridges in Danube Basin 2016", BDB2016. Zilina, Szlovákia: 2016.09.30 -2016.10.01.
- Lovas Tamás, Takács Bence, Berényi Attila, Kertész Imre, Barsi Árpád
GNSS és GSM alapú helymeghatározás intelligens közlekedési rendszerekben
GEOMATIKAI KÖZLEMÉNYEK XIV:(1) pp. 89-96. (2011)
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
- Takács B, Siki Z, Markovits-Somogyi R
EXTENSION OF RTKLIB FOR THE CALCULATION AND VALIDATION OF PROTECTION LEVELS
INTERNATIONAL ARCHIVES OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING (2002-) XLII-4/W2: pp. 161-166. (2017)
FOSS4G-Europe 2017. Marne-la-Vallée, Franciaország: 2017.07.18 -2017.07.22.
- Takács Bence
GPS-zavarok vagy zavarok a GPS-jelvételben
GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 69:(3) pp. 20-25. (2017)
- Takács Bence
GLONASS-műholdak pályaszámítása
GEOMATIKAI KÖZLEMÉNYEK XVI.: pp. 29-36. (2013)
- Lovas Tamás, Takács Bence, Berényi Attila, Kertész Imre, Barsi Árpád
GNSS és GSM alapú helymeghatározás intelligens közlekedési rendszerekben
GEOMATIKAI KÖZLEMÉNYEK XIV:(1) pp. 89-96. (2011)
- Takács B
Kinematikus GPS-mérések tapasztalatai
GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 54:(5) pp. 22-25. (2002)
Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Státusz: 
elfogadott