A kiegészítőanyag-tartalom hatása a transzportfolyamatokra betonokban (Effect of supplementary materials on transport properties of cementitious materials)

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
18/52
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
kopecsko.katalin@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 
A vasbeton szerkezetek tartósságát befolyásoló egyik legfontosabb tényező a kloridionok behatolása az acélbetétig. Az utak jégmentesítő sózása kősóval a beton kapilláris pórusrendszerén át ható jelentős igénybevétel. A kiegészítő anyagok (pl. kohósalak, metakaolin) alkalmazása világszerte a figyelem fókuszába került, hiszen ezeknek az ásványi kiegészítő anyagoknak számos előnyös tulajdonságát ismerték fel, valamint alkalmazásukkal a felhasznált cement (klinker) mennyisége és egyúttal a cementipar környezetterhelése – széndioxid kibocsátása csökkenthető. Kiegészítő anyagok felhasználásával nagyteljesítményű és nagyszilárdságú cementkötésű kompozitokat (habarcs, betonok) is készítenek, köszönhetően mind a cementgyártási technológia, mind a betontechnológia fejlődésének. Hidak esetén hagyományosan portlandcementet használnak fel a beton készítéséhez. Kutatások alapján pl. a kohósalak tartalmú cementek felhasználásával is eleget lehet tenni mind a szilárdsági előírásoknak, mind a szilárdulási követelményeknek, ezen túlmenően a kiegészítő anyagok felhasználával kedvezőbb mikrostruktúra jön létre a cementkőben. A fagyállósági követelményeknek légbuborék képző adalékszerek alkalmazásával tesznek eleget. Ez a cementkő mezostruktúráját befolyásolja. A mikro- és mezostruktúra a transzportfolyamatokkal összefüggésbe hozható tartóssági tulajdonságokat befolyásolja.
A kutatás célja: a cement- és a kiegészítő anyag típusok és adagolások, valamint a beton tulajdonságai és a transzportfolyamatok (elsősorban a kloridvándorlás) közötti összefüggések megállapítása.
A kutatás módszerei: cementek és kiegészítő anyagok felhasználásával készített, különböző víz-cement tényezőjű, valamint eltérő levegőtartalmú betonok kloridbehatolással szembeni ellenálló képességének tanulmányozása rövid időtartamú kloriddiffúziós (short term steady-state) módszerrel, valamint a kloridbehatolás vizsgálatára alkalmas gyors elektromos (rapid nonsteady-state) módszerrel. A különböző módszerekkel kapott eredmények összehasonlítása. A szakirodalomban fellelhető legújabb, kloridbehatolásra vonatkozó eredmények módszereinek tanulmányozása és alkalmazása a kutatási téma kidolgozásában. Elvárás, hogy a kutatás eredményeként új tudományos eredmények szülessenek, valamint javaslatok a különböző kiegészítő anyagok ipari alkalmazására. 
A doktori kutatási téma kapcsolódik az NVKP_10-0019 számú kutatási projekthez.
A téma meghatározó irodalma: 
1. Saad Issa Sarsam: Influence of Nano Materials Addition as Partial Replacement of Cement in the Properties of Concrete Pavement, Journal of Nanoscience and Nanoengineering Vol. 2, No. 1, 2016, pp. 1-5, http://www.aiscience.org/journal/jnn;
2. Rıza Polat, Ramazan Demirbog, Fatma Karagöl: The effect of nano-MgO on the setting time, autogenous shrinkage,microstructure and mechanical properties of high performance cementpaste and mortar, Construction and Building Materials 156 (2017) 208–218, http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.08.168;
3. Hasan Şahan Arel, Blessen Skariah Thomas: The effects of nano- and micro-particle additives on the durability and mechanical properties of mortars exposed to internal and external sulfate attacks, Results in Physics, Volume 7, 2017, Pages 843-851, https://doi.org/10.1016/j.rinp.2017.02.009;
4. S.A.Abo-El-Enein, M.S.Amin F.I.El-Hosiny, S.Hanafi, T.M.ElSokkary, M.M.Hazem: Pozzolanic and hydraulic activity of nano-metakaolin, HBRC Journal, Volume 10, Issue 1, April 2014, Pages 64-72https://doi.org/10.1016/j.hbrcj.2013.09.006;
5. Hakan Nuri Atahan, Koray Mehmet Arslan: Improved durability of cement mortars exposed to external sulfate attack: The role of nano & micro additives, Sustainable Cities and Society, Volume 22, April 2016, Pages 40-48, https://doi.org/10.1016/j.scs.2016.01.008;
6. Natalya Sazonova, Artem Badenikov, Nelli Skripnikova, Elizaveta Ivanova: Influence of nano-dispersive modified additive on cement activity, AIP Conference Proceedings 1698, 070012 (2016); doi: 10.1063/1.4937882, https://doi.org/10.1063/1.4937882;
7. Atta-ur-Rehman, Abdul Qudoos, Hong Gi Kim, Jae-Suk Ryou: Influence of Titanium Dioxide Nanoparticles on the Sulfate Attack upon Ordinary Portland Cement and Slag-Blended Mortars, Materials (Basel). 2018 Mar; 11(3): 356. Published online 2018 Feb 28. doi:  [10.3390/ma11030356];
8. P. Aggarwal, R.P. Singh, Y. Aggarwal: Use of nano-silica in cement based materials—A review, Journal Cogent Engineering, Volume 2, 2015 - Issue 1, https://doi.org/10.1080/23311916.2015.1078018
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
1. PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING;
2. POLLACK PERIODICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES;
3. ACTA TECHNICA NAPOCENSIS - CIVIL ENGINEERING & ARCHITECTURE;
4. CEMENT AND CONCRETE RESEARCH;
5. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS;
6. JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS & CALORIMETRY;
7. Advances in Materials Science and Engineering
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
1. Zs. Kerekes; É. Lublóy; K. Kopecskó: Behaviour of tyres in fire: Determination of burning characteristics of tyres, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY: pp. 1-9. (2018)
2. K. Kopecskó; G.L. Balázs: Concrete with Improved Chloride Binding and Chloride Resistivity by Blended Cements, ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 2017: Paper 7940247. 13 p. (2017);
3. É. Lublóy; K. Kopecskó; G.L. Balázs; Á. Restás and I.M. Szilágyi: Improved fire resistance by using Portland-pozzolana or Portland-fly ash cements, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS & CALORIMETRY (2017);
4. Juhász, P.; Kopecskó, K. and Suhajda, Á.: Analysis of capillary absorption properties of porous limestone material and its relation to the migration depth of bacteria in the absorbed biomineralizing compound, PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 58:(2) pp. 113-120. (2014);
5. Mlinárik, L. and Kopecskó, K.: Influence of metakaolin on chemical resistance of concrete, IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 47: Paper 012014. 6 p. (2013);
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
1. Lublóy, É.; Kopecskó, K.; Balázs, G.L.; Szilágyi, M.I. and Madarász, J.: Improved fire resistance by using slag cements, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS & CALORIMETRY (2016);
2. K. Kopecskó; G.L. Balázs: Concrete with Improved Chloride Binding and Chloride Resistivity by Blended Cements, ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 2017: Paper 7940247. 13 p. (2017);
3. Nagy G., Nagy L. and Kopecskó K.: Examination of the physico-chemcial composition of dispersive soils, PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING, 60: (2016);
4. Juhász, P. and Kopecskó. K.: Evaluating effect of biomineralization compounds on the surface hardness and material loss of porous limestone, POLLACK PERIODICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES 8:(3) pp. 175-186. (2013); 
5. Mlinárik, L. and Kopecskó, K.: Impact of metakaolin - a new supplementary material - on the hydration mechanism of cements, ACTA TECHNICA NAPOCENSIS - CIVIL ENGINEERING & ARCHITECTURE 56:(2) pp. 100-110. (2013);

A témavezető eddigi doktoranduszai

Mlinárik Lilla (2012/2015/)
Juhász Péter (2010/2013/2015)
Ali AL DABBAS (2017/2021/2022)
Khalaf Ali Abdulhasan (2019/2023/2024)
Státusz: 
elfogadott