Alternatív árvízvédelmi megoldások stratégiai lehetőségeinek tudományos megalapozása

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
18/55
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
koncsos.laszlo@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 
A hazai árvízvédelem stratégiája a XIX. század területhasználati elképzeléseit tükrözi, értékrendszerében és az árvízi katasztrófák fenyegetéseinek szemléletében egy százötven évvel korábbi kor világképe körvonalazódik. Azóta a folyószabályozások, és az árvízvédelem megvalósított művei fényt derítettek olyan negatív hatásokra, amelyekről az elképzelések alapjait lerakó mérnököknek nem lehetett tudomásuk. Ilyen az egyre nagyobb területeket, egyre nagyobb mértékben sújtó vízhiány, aszályok, de ilyen a legkiterjedtebb területi vízgazdálkodási probléma, a belvíz megjelenése is. Ezek a jelenségek sokszor jelentős méreteket öltenek. Kezelésük a tradicionális elvek mentén katasztrófavédelmi intézkedésekkel lehetségesek. 
Szükséges azonban azt is látni, hogy hiányzik olyan alternatív stratégiai gondolkodás, és leginkább annak tudományos alapjai, amelyek ezeket a negatív hatásokat összefüggésükben szemlélik, képesek kiszakadni a jelenlegi területhasználat béklyóiból, és megoldást kínálnak a természetes vízforgalom rekonstruálására, a nagyobb természeti tőke létrehozására, a belvizek eltüntetésére, előnyös aszálycsökkentő és klimatizáló hatásúak, és az árvízkockázatok kezelésében is olcsó, versenyképes alternatívát jelentenek. Ilyen megoldást ösztönöz az EU Víz Keretirányelve is a vizek visszatartása nyomatékosításával.
A közelmúltban elkészült hazai, de EU finanszírozású, országos árvízkockázat kezelési program (ÁKK) sem lépett ez irányban értékelhető módon, láthatóan az árvizek problematikáját a kérdéskör egészétől szeparáltan kívánja kezelni.
 
Ezért a javasolt kutatási téma célja:
 
    1. Tárja fel egy jellemző és nagy fontosságú hazai példán, a Tisza Völgy árvízvédelmének elemzésén keresztül, hogy léteznek a folyó mentén alkalmas helyek a mély ártérben, ahol vízkivezetések valósíthatók meg, nem csak nagyobb árvizek idején. 
    2. Elemezze a lehetséges vízkivezetések hidrológiai feltételrendszerét.
    3. Mutassa be a területek jelenlegi haszonvételeit, belvíz-, és aszálykockázatait, ökológiai tőkéjét, infrastrukturális adottságait.
    4. Vizsgálja alternatív területhasználat és módosuló vízforgalom hatásait az ökológiai szolgáltatásokra, a belvízkockázatra, aszályérzékenységre, és visszahatásában az árvizek kockázatára. 
 
Jelölttől a kutatás részeként az alábbiakat várjuk:
 
    1. Dolgozzon ki a mélyártéri árvízkivezetést és tározást értékelő, a hidrológiai, gazdasági és környezeti állapotot minősítő indikátor-rendszert, amely a tározók alkalmassági besorolására alkalmas.
    2. Számszerűsítse az ökológiai szolgáltatásokat a jelenlegi és ajánlott rendszer vonatkozásában. 
    3. Mutassa be a jelenlegi és ajánlott rendszer kockázati vonatkozásait, támaszkodva a folyóbeli nem-permanens vízmozgást és a tározási hatásokat leíró modellrendszer eredményeire, amelynek fejlesztése szintén Jelölt feladata.
 
A téma meghatározó irodalma: 
    1. Dolman, A.J.,Hall, A.J.,Kavvas, M.L.,Oki, T. and Pomeroy, J.W. (eds.) (2001): Soil – Vegetation - Atmosphere Transfer Schemes and Large-Sale Hydrological Models, IAHS Publications no. 270.  Wallingford, UK, 2001.
    2. Nagase M. And Mamiya K. (1995): The Concept of  Seepage Failure of Levees and Causative Conditions. Defence from floods   and floodplain management. NATO ASI Series. Edited by: John Gardiner, Ö.    Starosolszky, Vujica Yevjevich
    3. Millenium Ecosystem Assestment, (2005) Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis report. Island Press, Washington D.C.
    4. Kløve, B., et al., Groundwater dependent ecosystems. Part II. Ecosystem services and management in Europe under risk of climate change and land use intensification. Environ. Sci. Policy, doi:10.1016/j.envsci.2011.04.005
    5. Grizzetti, B., Lanzanova, D., Liquete, C., Reynaud, A., Cardoso, A.C (2016) Assessing water ecosystem services for water resource management. Environmental Science & Policy, Vol. 61, pp. 194–203.
 
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
    1. Tájökológiai Lapok
    2. Talajtan és Agrokémia
    3. Hidrológiai Közlöny
    4. Water Resources Research
    5. Journal of Hydrology (WoS)
    6. Hydrobiologia (WoS)
    7. Water Science and Technology (Scopus)
    8. Ecosystem Services
    9. Environmental Science and Policy (Scopus)
   10. Journal of Environmental Science and Engineering
 

 

A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
    1. Kozma, Zs., Ács, T., Koncsos L., (2013) Unsaturated zone modelling – The role of soil database classification. Sustainable Irrigation and Drainage V.. Southampton: Witpress, Paper B11. 
    2. Kozma, Zs., Koncsos L. (2011) Methodological Overview of a Coupled Water Resources Management Model System. In: B H V Topping, Y Tsompanakis (ed.) Proceedings of the Thirteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. DOI: 10.4203/ccp.96.157
    3. Jolankai Z, Koncsos L. (2018) Base Flow Index Estimation on Gauged and Ungauged Catchments in Hungary Using Digital Filter, Multiple Linear Regression and Artificial Neural Networks. PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 62:(2) pp. 363-372. 
    4. Koncsos László, Balogh Edina (2010) A simulation-optimisation methodology for designing the operation of emergency reservoirs in the Hungarian Tisza basin.PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 54:(2) pp. 101-106. 
    5. Derts Zsófia, Koncsos László (2012) Flood Risk Mitigation in the Tisza        Valley by Deep Floodplain Reservoirs:      The Effect on the Land Use. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING B 1:(1) pp. 34-40.
 
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
    1. Derts, Zs., Kardos, M., Kozma, Zs., Koncsos, L. (2012) A mezőgazdasági termelés mint ökoszisztéma szolgáltatás értéke: hidrológiai modellhez kapcsolt számítási módszertan. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK 1: pp. 55-69. 
    2. Koncsos, L., Kozma, Zs., (2007) A hullámtéri feliszapolódás becslése a Tisza magyarországi szakaszán. HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 87:(5) pp. 59-63.
    3. Koncsos László, Jolánkai Zsolt, Kozma Zsolt (2011) WateRisk integrált vízkészletgazdálkodási modellrendszer egydimenziós hidrodinamikai almodelljének összehasonlító tesztelése a HEC-RAS modellel. HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 91:(4) pp. 50-56. 
   4. Derts Zsófia, Koncsos László (2012) Flood Risk Mitigation in the Tisza        Valley by Deep Floodplain Reservoirs:      The Effect on the Land Use. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING B 1:(1) pp. 34-40.
    5. Koncsos László, Fonyó György(2004) Analysis of the transport of cyanide spill on the Tisza River. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 50:(5) pp. 101-107. 
 
Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Muzelák Bálint (2014/2017/)
Jolánkai Zsolt (2011/2014/)
Derts Zsófia (2009/2012/)
Ács Tamás (2009/2013/)
Kozma Zsolt (2005/2008/2014)
Balogh Edina (2003/2006/2013)
Murányi Gábor (2019/2023/)
Státusz: 
elfogadott