Oldalirányú erők nagyságának vizsgálata kissugarú ívekben

Rövid leírás: 

I. A TDK célkitűzése

A közúti vasúti hálózaton igen sok kissugarú ív fordul elő, amelyekben a tapasztalatok szerint a pályaszerkezetek gyorsított avulási jelenségeket szenvednek. A feladat annak meghatározása, hogy a különböző ívsugarakban, különböző függőleges és oldalirányú megtámasztási viszonyok között milyen erőhatások adódnak át a sínleerősítésre. A feladatban elméleti számításokat mérésekkel is szükséges lehet validálni, amennyiben azt a pályahálózat üzemeltető (BKV Zrt.) lehetővé teszi.

II. Szakirodalmi munkarész

  • Össze kell gyűjteni és be kell mutatni a kissugarú ívekben alkalmazott felépítményi szerkezeteket.
  • Össze kell gyűjteni a felépítményi szerkezetekben alkalmazott rugalmas elemek adatait

III. Önálló munkarészek

  • Szemrevételezéssel, helyszíni bejárással meg kell határozni néhány jellemző, eltérő felépítményi szerkezetű helyszín avulási jelenségeit
  • Ki kell számítani az egyes felépítményi szerkezetek rugalmassági jellemzőit
  • Ki kell számítani a járműről a pályára átadódó erő nagyságát
  • Ki kell számítani a pálya oldalirányú rugalmasságának ismeretében a rugalmas szétosztást, és ezzel a sínleerősítésre átadódó erőt

IV. Külső konzulens

egyeztetés alatt.

 

Konzulens(ek): 
Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma