Kőanyaghalmazok viselkedést befolyásoló tényezők elemzése / Analysis of influential factors of the behaviour of aggregates

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
20/21
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
bogoly.gyula@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 
A magyarországi kőbányák döntő többsége halmazos termékeket állít elő, melyeket beépítés előtt a jelenlegi szabványok előírásai alapján minősíteni kell. A nemzetközi szakirodalmi adatok és az ipari életből származó tapasztalatok azt mutatják, hogy a leggyakrabban vizsgált kőzetfizikai paraméterek önmagukban nem mindig jellemzik kielégítően a beépített kőanyaghalmazok mechanikai viselkedését. Például hasonló Los Angeles és mikro-Deval aprózódási értékű zúzottkőből épített vasúti ágyazatok (azonos használati körülmények mellett) eltérő aprózódást mutatnak a gyakorlatban. A szemcsék aprózódásával az ágyazat szemszerkezete megváltozik, a teherviselő képesség romlik, ezért a jelenség nagy gyakorlati jelentőséggel bír. Ezek az eredmények a további tényezők vizsgálatának fontosságára hívják fel a figyelmet.
 
A kutatás fő célja a különböző lelőhelyekről származó halmazos termékek geometriai, szilárdsági, és időállósági tulajdonságainak összehasonlítása.
 
A munka során a laboratóriumi mérésekből származó kísérleti eredmények adatait felhasználva összefüggéseket keresnénk, a kőanyaghalmazok viselkedését jelentősen befolyásoló tényezők felderítése érdekében. A mérésekhez szükséges anyagot a hazai zúzottkő bányákból gyűjtenénk be. Az előkészített mintahalmazokon a szokványos geometriai (szemmegoszlás, szemalaktényező, lemezességi szám) illetve, mikro-Deval és Los Angeles aprózódás vizsgálatokon túl szemcseszilárdság-mérést, Hummel-berendezéssel végzett statikus nyomóvizsgálatot, Stübel-féle ütőszilárdság-vizsgálatot, fagyállóság-vizsgálatot, magnézium-szulfátos eljárást, és termikus vizsgálatot (hőlökésvizsgálat) is végeznénk. A halmazokon végzett méréssorok adatainak összevetésével a kőanyagok különböző paraméterei közötti összefüggések (vagy azok hiánya) megállapíthatók. Ilyen jellegű összehasonlító vizsgálatok korábban csak kis számban vagy a szabvány által előírt aprózódási (vagy kopási) értékek tekintetében készültek.
A mérési eredmények és összefüggések értékeléséhez további numerikus szimuláción alapuló vizsgálatok is hozzásegíthetnek, amik paraméterezésével a halmazok mechanikai viselkedéséről is képet kaphatunk.
A téma meghatározó irodalma: 
1. Indraratna, B., Ionescu, D., Christie, D., Chowdhury, R (1997). Compression and degradation of railway ballast under one-dimensional consolidation. Australian Geomechanics Journal, pp. 48-61
2. Gálos, M., Kárpáti, L. (2007). Testing of Hungarian aggregates for railway ballast according to MSZ EN 13450: 2003. Central European Geology, 50 (4). pp. 353-361. ISSN 1788-2281, https://doi.org/10.1556/CEuGeol.50.2007.4.5
3. Erichsen, E., Ulvik, A., & Sævik, K. (2011). Mechanical Degradation of Aggregate by the Los Angeles-, the Micro-Deval- and the Nordic Test Methods. Rock Mechanics and Rock Engineering, 44(3), 333–337. https://doi.org/10.1007/s00603-011-0140-y
4. Wnek, M. A., Tutumluer, E., Moaveni, M., & Gehringer, E. (2013). Investigation of Aggregate Properties Influencing Railroad Ballast Performance. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2374(1), 180–189. https://doi.org/10.3141/2374-21
5. Indraratna, B., Sun, Y., & Nimbalkar, S. (2016). Laboratory Assessment of the Role of Particle Size Distribution on the Deformation and Degradation of Ballast under Cyclic Loading. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 142(7), 04016016. https://doi.org/10.1061/(asce)gt.1943-5606.0001463
6. Koohmishi, M., Palassi, M. (2016) Evaluation of the Strength of Railway Ballast Using Point Load Test for Various Size Fractions and Particle Shapes. Rock Mechanics Rock Engineering, 49, 2655–2664. https://doi.org/10.1007/s00603-016-0914-3
7. Navikas, D., Bulevičius, M., & Sivilevičius, H. (2016). Determination and evaluation of railway aggregate sub-ballast gradation and other properties variation. Journal of Civil Engineering and Management, 22(5), 699-710. https://doi.org/10.3846/13923730.2016.1177586
8. Ajalloeian R, Kamani M (2017) An investigation of the relationship between Los Angeles abrasion loss and rock texture for carbonate aggregates. Bull Eng Geol Environ 9 p. https://doi.org/10.1007/s10064-017-1209-y
9. Danesh, A., Palassi, M., Mirghasemi, A. A. (2017). Evaluating the influence of ballast degradation on its shear behaviour. International Journal of Rail Transportation, 6(3), 145–162. https://doi.org/10.1080/23248378.2017.1411212
10. Koohmishi, M., Palassi, M. (2020) Degradation of railway ballast under compressive loads considering particles rearrangement, International Journal of Pavement Engineering, 21:2, 157-169, https://doi.org/10.1080/10298436.2018.1449949
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
1. Natural Hazards and Earth System Sciences
2. Sensors
3. Central European Geology
4. Periodica Polytechnica - Civil Engineering
5. Útügyi Lapok
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
1. Török, Á.; Bögöly, G.; Somogyi, Á.; Lovas, T. Application of UAV in Topographic Modelling and Structural Geological Mapping of Quarries and Their Surroundings—Delineation of Fault-Bordered Raw Material Reserves. SENSORS 20, 489. 19 p (2020)
2. Török, Á.; Barsi, Á.; Bögöly, Gy.; Lovas, T.; Somogyi, Á.; Görög, P.
Slope stability and rockfall assessment of volcanic tuffs using RPAS with 2-D FEM slope modelling, NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES 18: 2 pp. 583-597. , 15 p. (2018)
3. Bögöly, Gyula ; Görög, Péter. Numerical Testing of a Small-Scale Stone Masonry Arch, PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 59: 4 pp. 567-573. , 7 p. (2015)
4. Bögöly, Gyula; Török, Ákos; Görög, Péter. Dimension stones of the North Hungarian masonry arch bridges, CENTRAL EUROPEAN GEOLOGY 58 : 3 pp. 230-245., 16 p. (2015)
5. Bögöly, Gyula ; Görög, Péter ; Török, Ákos. Stone Masonry Arch Bridges: In situ Testing and Stability Analyses by Using Numerical Methods; Examples from Hungary pp. 503-506. , 4 p. In: Giorgio, Lollino; Daniele, Giordan; Cristian, Marunteanu; Basiles, Christaras; Iwasaki, Yoshinori; Claudio, Margottini (szerk.) Engineering Geology for Society and Territory - Volume 8 : Preservation of Cultural Heritage, Zürich, Svájc : Springer International Publishing, (2015)
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
1. Török, Á.; Barsi, Á.; Bögöly, Gy.; Lovas, T.; Somogyi, Á.; Görög, P.
Slope stability and rockfall assessment of volcanic tuffs using RPAS with 2-D FEM slope modelling, NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES 18: 2 pp. 583-597. , 15 p. (2018)
2. Török, Á.; Bögöly, G.; Somogyi, Á.; Lovas, T. Application of UAV in Topographic Modelling and Structural Geological Mapping of Quarries and Their Surroundings—Delineation of Fault-Bordered Raw Material Reserves. SENSORS 20, 489. 19 p (2020)
3. Gyula, Bögöly ; Ákos, Török ; Péter, Görög. Dimension stones of the North Hungarian masonry arch bridges, CENTRAL EUROPEAN GEOLOGY 58 : 3 pp. 230-245., 16 p. (2015)
4. Bögöly, Gyula ; Görög, Péter. Numerical Testing of a Small-Scale Stone Masonry Arch, PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 59: 4 pp. 567-573. , 7 p. (2015)
5. Bögöly, Gyula ; Vásárhelyi. Balázs. Q-tényező alkalmazása sziklarézsűk állékonyságvizsgálatánál, ÚTÜGYI LAPOK: A KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZAKTERŰLET MÉRNÖKI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA: 9 pp. 49-54. , 6 p. (2017)
Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Státusz: 
elfogadott