Hulladéklerakók geotechnikai és biogeotechnikai vizsgálata / Geotechnical and Biogeotechnical Aspects of Landfills

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
20/26
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
varga.gabriella@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 
Napjainkban a hazai és nemzetközi geotechnika területén is mindinkább előtérbe kerül a környezet védelme és környezetbarát technológiák alkalmazása. Ennek egyik jelentős szegmensét a hulladéklerakók kialakítása, a hulladék kezelése, másodlagos felhasználhatósága és gazdaságos, fenntartható technológiák kialakítása képezi. 
Magyarországon a nemzetközi előírásokhoz igazodva a képződő hulladék mennyiségét nagy mértékben le kell csökkeni, ami magával vonja a lerakásra kerülő anyagok összetételének megváltozását, azok fizikai, kémiai és biológiai jellemzőinek átalakulását, amely komoly hatást gyakorol állékonyságukra is.
A kutatás a hulladékok alakváltozási és szilárdsági jellemzőinek vizsgálatára koncentrál, azok térbeli és időbeli változékonyságának figyelembevételével. A tanszéken rendelkezésre álló szoftverek közül a Geo5 és Plaxis szoftvercsomagok segítségével alkotott modellek készülnek el. Az eredmények kiértékelésekor tönkremeneteli valószínűséget határozunk meg. Statisztikai módszerekkel vizsgálja az összetétel, a degradáció, a tömörítés hatását az állékonysági biztonságra. Korszerű, innovatív zárószigetelő rétegek alkalmazhatóságát tekinti át az említett célkitűzések megvalósítása érdekében. A kutatás további újdonsága a biogeotechnika alkalmazása a hulladéklerakóknál. Biológiai eljárásokkal kombinált új geotechnikai megoldások kutatására törekszik, melynek célja a mikrobiológai elemekkel, illetve biopolimerekkel végzett talajjavítás vizsgálata.
 
***
 
Environment-friendly technologies and protecting our environment are gaining more and more ground in the area of geotechnics, both in Hungary and internationally. The most important aspects are the design of landfill, waste management, recycling waste, and developing economic and sustainable technologies.
The amount of waste produced in Hungary needs to be reduced by large in order to meet international standards, which implies changing the composition of waste. It will result in a change in the physical, chemical and biological characteristics, making an impact on their stability.
As part of this research, the candidate will examine the sheer strength, deformation, and compressibility of municipal solid waste considering their time and space variation. Models will be created with the use of Geo5 and Plaxis software, readily available at our department. Based on these models, the analysis will derive failure probability, too. We will apply statistical models to determine the effect of composition, degradation, and long-term compression to stability.
The research will also focus on innovative, modern closure layer technologies in order to achieve the above goals. The novel part of the research is the application of biogeotechnics in waste disposal. It aims at researching new geotechnical solutions that are combined with biological processes. This will serve the goal of improving soil characteristics with the help of microbiological elements, or biopolymers.
A téma meghatározó irodalma: 
1. Medwedeff W, Clark MK, Zekkos D, West AJ 2020: Characteristic landslide distributions: An investigation of landscape controls on landslide size. Earth and Planetary Science Letters 539:116203, DOI: 10.1016/j.epsl.2020.116203
2. Jones DRV, Dixon N 2005: Landfill lining stability and integrity: the role of waste settlement: Geotextiles and Geomembranes, 23 (1), pp. 7-53
3. Ismail, S, Taib, AM, Rahman NA 2019: Slope Stability of Landfill with Waste Degradation. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering 9 (1) pp. 2278-3075. 
4. Babu GLS, Reddy KS, Chouksey SK 2011: Parametric study of MSW landfill settlement model. Waste Management, 31 (6), pp. 1222-1231.
5. Sekharan S, Gadi VK, Bordoloi S, Saha A, Kumar H, Hazra B, Garg A. 2019: Sustainable Geotechnics: A Bio-geotechnical Perspective. In: Latha G. M. (eds) Frontiers in Geotechnical Engineering. Developments in Geotechnical Engineering. Springer, Singapore, pp. 313-331.
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
1. Waste Management
2. Periodica Polytechnica - Civil Engineering
3. Bulletin of Engineering Geology and the Environment 
4. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering
5. Geotextiles and Geomembranes
6. Geosciences and Engineering
7. Közlekedésépítési Szemle
8. Hulladék Online
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
1. Varga G, Szarka G, Aipli S 2016: Meredek rézsűvel kialakított hullladéklerakók állékonysági kérdései. In: Török, Á; Görög, P; Vásárhelyi, B (szerk.) Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2016 Budapest, Hantken Kiadó, pp. 83-90
2. Varga G 2014. Comparison of Landfill Stability Analysis Results Based on Literature Recommendations. Geosciences and Engineering 3 (5) pp. 71-76.
3. Varga G, Huszák T, Kárpáti D 2012. Innovative design of landfills
In: Lorber KE, Pomberger R; Adam J, Aldrian A, Arnberger A, Kreindl G, Menapace H, Sarc R, Schwarz T (eds.) DepoTech 2012 International Conference, Montanuniversitat Leoben, Leoben, Ausztria, Institut für Nachhaltige Abfallwirtschaft und Entsorgungstechnik, pp. 741-744. 
4. Varga G 2011: Some geotechnical aspects of bioreactor landfills. Periodica Polytechnica - Civil Engineering 55 (1) pp. 39-44.
5. Varga G. 2011: Stability analysis of bioreactor landfills In: Proceedings of the XVth European Conference on Soil Mechanics & Geotechnical Engineering, pp. 1827-1831.
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
1. Varga G 2014. Comparison of Landfill Stability Analysis Results Based on Literature Recommendations. Geosciences and Engineering 3 (5) pp. 71-76.
2. Varga G 2011: Some geotechnical aspects of bioreactor landfills. Periodica Polytechnica - Civil Engineering 55 (1) pp. 39-44.
3. Varga G; Czap Z; Mahler A 2009: Bevágási rézsűk tartós stabilitása. KÖZLEKEDÉSÉPITÉSI SZEMLE: A KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZAKTERŰLET MÉRNÖKI ÉS TUDOMÁNYOS HAVI LAPJA 59: 3 pp. 17-21., 5 p. (2009)
4. Varga G; Czap Z 2004. Soil models: Safety Factors and Settlements. PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 48: 1-2 pp. 53-63., 11 p. 
5. Varga G 2013: Meredek rézsűvel kialakított hulladéklerakók állékonysági kérdései. HULLADÉK ONLINE 4: 1 pp. 1-11., 11 p. 
Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Chihi Feten (2020/2024/)
Státusz: 
elfogadott