A forgalomlefolyás vizsgálata városi útszakaszokon

Rövid leírás: 

I.      A TDK kutatás célkitűzése, megválaszolandó kérdések

A közúti közlekedésben résztvevők akadályozzák egymás szabad áthaladási lehetőségét. Ennek jelentősége különösen a nagyforgalmú, kapacitáshiánnyal szenvedő városi csomópontokban értékelődik fel. A Hallgató feladata, hogy az általa kiválasztott útszakaszon vizsgálja meg az akadályoztatás mértékét, elemezze a kapott adatokat és tegyen javaslatot az esetleges fejlesztési lehetőségekre. 

A választott útszakaszon lehetőség szerint minél többféle közlekedési eszköz forduljon elő, hogy a témakör szempontjából releváns forgalmi szituáció, minél többféle közlekedő egymásra hatása kerüljön vizsgálatra. A vizsgálatot a PTV Vissim szoftverével javasolt elvégezni.

II.      Szakirodalmi munkarész:

Tekintse át a témában releváns, jelenleg érvényben Útügyi Műszaki Előírásokat, tárja fel a vizsgált útszakasz forgalmi viszonyait, problémáit melyekre a vizsgálat segítségével keresse meg a lehetséges megoldási módokat.

III.      A kutatás önálló munkarésze:

·       Konzulense segítségével válasszon ki jellemző csomópontokkal rendelkező útszakaszokat, melynek jellemző helyszínein mértékadó időszakban saját forgalmi felvételeket végezzen el.

·       Értékelje vizsgálati eredményét

·       Az adott útszakaszra vonatkozóan tegyen fejlesztési javaslatokat

IV.      Javasolt szakirodalom:

[1] Magyar Útügyi Társaság, e-UT 03.03.21 - Szintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése (aa KTSZ kiegészítése), 2004.

[2] Magyar Útügyi Társaság, e-UT 03.03.31 - A jelzőlámpás forgalomirányítás tervezése, telepítése és üzemeltetése, 2009.

[3] PTV Group Vissim kézikönyv

Konzulens(ek): 
Javasolt szint: 
MSc téma