Fenntartható öszvérfödém- és keretszerkezet – szerkezeti viselkedés és méretezés / Sustainable composite floor and frame system – structural behaviour and design

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
21/20
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
dunai.laszlo@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 
A klímaváltozás és a nem megújuló erőforrások fokozatos kimerülése miatt egyre fontosabb szerepet kap a fenntarthatóság. Ebben az építőiparnak is kiemelt feladata van, mert az alkalmazott építőanyagok többsége jelentősen növeli a széndioxid kibocsájtást. Ezért cél, hogy az épületszerkezetek esetében is olyan anyagok kerüljenek beépítésre, melyek ökológiai lábnyoma alacsony. Ezt például az épületszerkezetek gyártása során a keletkező hulladék minimalizálásával, a szerkezet újrafelhasználásával és újrahasznosításával lehet hatékonyan csökkenteni.
Nemzetközi szinten több bizottság is dolgozik azon, hogy ezek a célok megvalósuljanak. Öszvérszerkezetek esetén az European Convention for Constructional Steelworks (ECCS) TC11 – Composite Structures bizottságán belül a WG11.3 Sustainability of composite structures munkacsoport foglalkozik a fenntarthatósági szempontokkal.
Magyarországon a magasépítésben az öszvérszerkezetek alkalmazása nem túl gyakori, pedig hatékonyan tudják ötvözni a különböző típusú anyagok legjobb tulajdonságait. Azonban ezek tervezése, gyártása és kivitelezése jóval bonyolultabb feladat, mint tisztán a vasbeton, fa vagy acélszerkezetek esetében. Az iparnak olyan új technológiákat, szerkezeti rendszereket kell megalkotni, amelyek gazdaságosságra és fenntarthatóságra törekednek.
Az öszvérszerkezetek esetében ez a cél a megvalósítás – tervezés, gyártás és kivitelezés – globális optimumának megtalálása az ökológiai lábnyom minimalizálásával. 
A PhD kutatási téma – a kooperatív doktori program keretében – része a BME Hidak és Szerkezetek Tanszék és a KÉSZ Csoport, bim.GROUP Kft. együttműködésével tervezett KFI projektnek, amelynek célja egy innovatív, fenntartható öszvérszerkezetű födém- és keretrendszer kifejlesztése. A tervezett szerkezeti rendszer követi az előzőekben bemutatott nemzetközi trendeket, igazodik a hazai körülményekhez, valamint elősegíti a fenntartható öszvérszerkezetek hatékony alkalmazását Magyarországon. A PhD kutatás célja az öszvérszerkezeti rendszer kialakításából adódó szerkezeti viselkedési sajátosságok kísérleti és elméleti vizsgálata, illetve ezek alapján a rendszer méretezésére számítási eljárások kidolgozása.
A kutatás a fenti elvek alapján konstruált öszvérszerkezeti elemekre, azok nyírt kapcsolataira, valamint csomópontjaira irányul, az alábbi megoldandó feladatokkal:
(i) State-of-the-art tanulmány készítése a fenntartható öszvérszerkezetekben alkalmazható trendekről; aktív részvétel az öszvérszerkezeti rendszer konstrukciós fejlesztésében.
(ii) Az új keresztmetszeti kialakítású és nyírt kapcsolatú elemek viselkedésének elemzésére előzetes számítások alapján laboratóriumi kísérleti vizsgálati program kidolgozása.
(iii) Kísérleti program végrehajtása, ez alapján a tapasztalt viselkedési módok azonosítása és jellemzése. Az eredmények tükrében a konstrukciós megoldások értékelése, pontosítása, a fenntarthatósági szempontok figyelembevételével.
(iv) Az új típusú viselkedés vizsgálatára pontosított numerikus modell fejlesztése és validálása a kísérleti eredmények alapján.
(v) A szerkezeti viselkedés vizsgálatának kiterjesztése a rendszer alkalmazási tartományára; a paraméteres analízis eredményeinek értékelése alapján a tönkremenetli módok kvalitatív és kvantitatív elemzése.
(vi) A kísérleti és numerikus vizsgálatok alapján egy mechanikai modell és számítási eljárás kidolgozása, amely alkalmas a rendszer szerkezeti elemeinek, kapcsolatainak és csomópontjainak a méretezésére.
 
A téma meghatározó irodalma: 
1. J-F. Demonceau, A. Ciutina: Characterisation of beam-to-column steel-concrete composite joints beyond current Eurocode provisions. Structures, 2019, 21, 167-175.
2. J. Schorr, U. Kuhlmann: Design of slim‐floors and their connections between steel and concrete. 2019, Ce/papers, 3(3-4):301-306
3. B. Uy, Z. Tao, D. Lam, L-H. Han: Behaviour and Design of Composite Steel and Concrete Building Structures, CRC Press, 1st Edition, 2021
4. A. Sheta, X. Ma, Y. Zhuge, M. A. ElGawady, J. E. Mills, A. Shingh, El-S. Abd-Elaal: Structural performance of novel thin-walled composite cold-formed steel/PE-ECC beams. Thin-Walled Structures, 2021, 162, paper 107586.
5. B. Jang-Woon, Y. Hyeon-Keun, P. Hong-Gun, E. Tae-Sung, H. Hyeon-Jong: Experimental study on the hybrid shear connection using headed studs and steel plates. Steel and Composite Structures, 2020, 37(6), 649-662.
 
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
1. Journal of Constructional Steel Research
2. Thin-Walled Structures
3. Structures
4. Engineering Structures
5. Steel and Composite Structures
6. Periodica Polytechnica – Civil Engineering
 
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
1. J. Néző, L. Dunai, B.H.V. Topping: A mixed time integration scheme for virtual fabrication of steel plate girders. Computers and Structures, 2011, 89(21-22), 1859-1873.
2. Á. Zsarnóczay,V. Budaházy, L.G. Vigh, L. Dunai: Cyclic hardening criteria in EN 15129 for steel dissipative braces. Journal of Constructional Steel Research, 2013, 83, 327-343.
3. B. Kövesdi, J. Alcaine, L. Dunai, E. Mirambell, B. Braun, U. Kuhlmann: Interaction behaviour of steel I-girders, Part I: Longitudinally unstiffened girders. Journal of Constructional Steel Research, 2014, 103, 327-343.
4. P. Hegyi, L. Dunai: Experimental study on ultra-lightweight-concrete encased cold-formed steel structures: Part I: Stability behaviour of elements subjected to bending. Thin-Walled Structures, 2016, 101, 75-84.
5. L. Dunai, A. Horváth: Rehabilitation of historical bridges over the Danube in Budapest. International Journal of Architectural Heritage, 2019, 13, 1, 2-14.
 
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
1. N. Seres, L. Dunai: Experimental and numerical studies on concrete encased embossments of steel strips under shear action for composite slabs with profiled steel decking. Steel and Composite Structures, 2011, 11(1), 39-58.
2. B. Kövesdi, L. Dunai, U. Kuhlmann: Interacting stability behaviour of steel I-girders with corrugated webs. Thin-Walled Structures, 2012, 61, 132-144.
3. V. Budaházy, L. Dunai: Numerical analysis of concrete filled buckling restrained braces. Journal of Constructional Steel Research, 2015, 115, 92-105.
4. B. Jáger, L. Dunai, B. Kövesdi: Experimental investigation of the M-V-F interaction behavior of girders with trapezoidally corrugated web. Engineering Structures, 2017, 133, 49-58.
5. P. Hegyi, L. Dunai: Experimental investigation of thin-walled column-end joints encased in ultra-lightweight concrete. Periodica Polytechnica – Civil Engineering, 2017, 61:4, 951-957.
 
Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Jáger Bence (2015/2017/2020)
Hegyi Péter (2013/2016/2017)
Budaházy Viktor (2011//2015)
Oszvald Katalin (2009/2013/2014)
Seres Noémi (2007/2011/2012)
Kövesdi Balázs (2007/2010/2010)
Jakab Gábor (2003/2006/2010)
Honfi Dániel (2002//)
Joó Attila (2001/2004/2009)
Vigh László Gergely (2001/2005/2006)
Státusz: 
elfogadott