Építőmérnök kutatók az MTA újonnan megválasztott tagjai között

Gratulálunk

 

Két kari szakembert is a Magyar Tudományos Akadémia rendes, illetve levelező tagjává választott az Akadémikusok Gyűlése.

 

Az új akadémikusokat a választás után bemutatták a Magyar Tudományos Akadémia 195. közgyűlésén 2022. május 3-án.

 

A Magyar Tudományos Akadémia új rendes tagja:

A VI. Műszaki Tudományok Osztálya új rendes tagja Dunai László, a BME Építőmérnöki Kar (BME ÉMK) Hidak és Szerkezetek Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a kar emeritus dékánja. Szakterülete az acél tartószerkezetek fejlesztése, méretezése és tervezése.

Dunai László 1958-ban született Medgyesegyházán, 2016 óta az MTA levelező tagja. Munkásságát a tudományos kutatás és a mérnöki alkotótevékenység egyaránt jellemzi.  Levelező taggá választása óta 25 folyóiratcikke jelent meg. Jelenleg vezetője egy új európai szabványt fejlesztő nemzetközi munkacsoportnak. Szakértője, ellenőre vagy társtervezője az utóbbi két évtizedben megvalósult valamennyi hazai jelentősebb Duna- és Tisza-hídnak, valamint a budapesti történelmi hidak felújításának. Kutatóműhelyében 16-an szereztek PhD-fokozatot. Kimagasló szakmai munkáját 2021-ben Széchenyi-díjjal illetve Gábor Dénes-díjjal ismerték el.

 

 

A Magyar Tudományos Akadémia új levelező tagja:

A X. Földtudományok Osztálya új levelező tagja Török Ákos, a BME Építőmérnöki Kar (BME ÉMK) Geotechnikai és Mérnökgeológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Geológus és környezetmérnök, a mérnökgeológia nemzetközileg elismert, iskolateremtő egyénisége. Kutatási területe a karbonát-szedimentológiától a mérnökgeológiáig terjed.

1963-ban született Budapesten. 2013 óta az MTA doktora. A triász karbonátos rámpák és a műemléki kőanyagok vizsgálatával nemzetközi szintű elismertséget ért el, több mint 1800 független hivatkozást (h-indexe 25) kapott. Kiemelendők a Stone in Architecture (Springer, 2011) kötetben és a szakterületén kiemelkedő Engineering Geologyban (Elsevier) megjelent publikációi is. A Geological Society London és a Springer kiadóknál megjelent mérnökgeológiai kötetek szerkesztője, nemzetközi folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja. Az MTA Földtani Tudományos Bizottság, a Magyarhoni Földtani Társulat Mérnökgeológia és Környezetföldtani Szakosztálya, valamint a Nemzetközi Kőzetmechanikai Társaság (International Society for Rock Mechanics, ISRM) és a Nemzetközi Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szövetség (International Association for Engineering Geology and the Environment, IAEG) Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke, korábban az NKFIH-OTKA GEOINT Zsűri elnöke volt. Tagja az MTA Vagyonkezelő Testületének. A BME-n új, mérnökgeológia MSc-szakirányt vezetett be. Négy doktori iskola tagja, a BME-n az ÉMK Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács elnöke. Több mint 80 diplomamunka, 15 hazai és külföldi PhD- és posztdoktori kutatás témavezetője. Széchenyi professzori ösztöndíj, Apáczai Csere János-díj, Bolyai-plakett, Pro Geologica Applicata emlékérem és Akadémiai Díj elismerésben részesült.