Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra

Elsődleges fülek

Ösztöndíj pályázat

 

A Műegyetem és a Honvédelmi Minisztérium között érvényben lévő Együttműködési Megállapodás keretében (honvédelmi ösztöndíjakról szóló 16/2021. (VIII.11.) HM utasításában foglaltak alapján) a honvédelmi tárca pályázati lehetőséget hirdet, a Magyar Honvédség személyi állományának utánpótlásához szükséges, a katonai oktatást folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében.

 

A Mészáros Lázár Ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulmányokat folytatók esetében 200.000 forint/hó/fő.

 

A pályázatok beérkezési határideje: 2022. június 1.

Az ösztöndíjpályázatok elbírálása: 2022. június 10.

 

A honvédelmi tárca által alapított ösztöndíjakról, többek között a Mészáros Lázár ösztöndíjról is további információ, valamint a jelentkezési adatlap a https://iranyasereg.hu/mit-nyujtunk/#osztondijak oldalon található.

 

Az építőmérnököknek is szóló részletes pályázati felhívás letölthető.

 

Az építőmérnöki képzés területén a BME alábbi szakán/szakirányán tanulóknak lehet pályázni:

 

Képzési terület

alapképzési / osztatlan- / mesterképzési szak,
szakirány

Specializáció

Képző intézmény

Foglalkoztatás kezdete

Műszaki

építőmérnök alapképzési szak

magasépítési

Budapesti Műszaki Egyetem – Építőmérnöki kar (BME-EMK)

2023

 

 

Ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval köthető, aki:

  • 18. életévét betöltötte,
  • cselekvőképes,
  • magyar állampolgár,
  • büntetlen előéletű,
  • állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
  • megfelel a honvédségi ösztöndíjas hallgatókra vonatkozó egészségi, pszichikai és egyéb alkalmassági követelményeknek,
  • hazai iskolarendszerű szakmai oktatásban tanulmányokat folytat, tanulói jogviszonyban áll, vagy hazai felsőoktatási intézmény nappali képzésén vesz részt,
  • folyamatos tanulmányok folytatását – kivéve az engedélyezett halasztás esetét – vállalja,
  • vállalja, hogy a képzés befejezését követően az MH-val létesített szerződéses szolgálati viszonyát legalább az ösztöndíj folyósításával megegyező ideig fenntartja, és
  • nem részesül az önkéntes tartalékos ösztöndíjban.

 

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Hajdu Attiláné alezredes, Németh Annamária főhadnagy és Csibrik Ferencné törzszászlós ad (tel.: 06/1/474-11-11/27-071, 26-027, 27-138) e-mail: hajdu.attilane@hm.gov.hu, nemeth.annamaria@hm.gov.hu, csibrik.ferencne@hm.gov.hu).