2023 TDK Konferencia

Elsődleges fülek

2023 TDK Konferencia

 

Sikeresen lezajlott az Építőmérnöki Kar idei TDK Konferenciája

Hat szekció, negyvenhat dolgozat (ebből hét angol nyelvű), negyvennyolc szerző, nyolcvanegy konzulens – ez számokban az Építőmérnöki Kar 2023. évi TDK Konferenciája. A szekciókban elhangzott előadások idén is nagyon magas színvonalat képviseltek, a bizottságoknak mindenhol nehéz dolga volt a helyezések megítélése során.

 

A 2023. évi kari TDK konferencián díjazott hallgatók csoportképe

 

A dolgozatok száma az előző évekhez képest kis mértékben növekedett. Idén is erős volt a mezőny és a hallgatók az alapkutatástól a termékfejlesztésen át igen változatos témákkal foglalkoztak. A konferencia évről évre „fiatalodik”, örvendetes módon ugyanis egyre több doktorandusz és fiatal oktató kapcsolódik be a TDK életébe és hallgatóik sikeresen szerepelnek. Egyre több a TDK-zó külföldi diák is, akik szintén szép eredményeket értek el.

Idén három középiskolás hallgatónk indult az ÉMK és VIK középiskolás tehetségek szekcióban. A fenntarthatóság témakörének hangsúlyozására, karonként és összegyetemi szinten is több zöld szekció is létrejött. Az Építőmérnöki Kar egy dolgozattal képviseltette magát az Összegyetemi fenntarthatósági szekcióban, valamint a karon két „Zöld TDK” szekció is indult, a Fenntartható építőanyagok és épületek, illetve a Tiszta víz és környezet témájában.

Idén szakmai partnereinknek köszönhetően több különdíjat is ki tudunk osztani. Hálásan köszönjük az ipari partnereinknek a támogatást.

 

 

A Konferencia első helyezettjei és különdíjasai szekciónként:

 

Zöld TDK - Fenntartható építőanyagok és épületek szekció

I. helyezett és a STRABAG Work On Progress Különdíja: Annus Roland: „Zúzott beton adalékanyag tartalmú újrahasznosított betonok szilárdsági tulajdonságainak változása magas hőmérséklet hatására”

I. helyezett és a KÉSZ Csoport tudományos diákköri konferencia különdíja: Szatmári Levente: „Oktatási épület BIM alapú energetikai- és környezeti szempontú optimalizációja”

A további eredmények ITT (https://tdk.bme.hu/EMK/ep5) találhatók.

 

Geodézia és térinformatika szekció

I. helyezett és dékáni különdíj: Pongrácz Dániel: „A nehézségi erőtér gradienseinek meghatározása Magyarország területére nehézségi mérések alapján”

A további eredmények ITT (https://tdk.bme.hu/EMK/geo6) találhatók.

 

Zöld TDK - Tiszta víz és környezet szekció

I. helyezett és a Xylem a víziközmű mérnöki oktatásért különdíj: Szentirmai Piroska: „Városi zöldfelületek öntözési vízigényének meghatározása”

Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék különdíja: Váradi Lili: „Nagyvárosi szennyvizek mennyiségi és minőségi jellemzői”

A további eredmények ITT (https://tdk.bme.hu/EMK/korny7) találhatók.

 

Tartószerkezetek 1. szekció

I. helyezett és rektori különdíj: Olosz Adél: „Hazai fejlesztésű „Stockbridge damper” csillapítóberendezés paramétervizsgálata”

STRABAG Work On Progress különdíj: Medveczki Réka: „A Kalocsa-Paks Duna-híd segédjárom építés alatti monitoring rendszer eredményeinek elemzése”

ZÁÉV Építőipari Zrt. különdíj: Borsi Levente: „Szétszerelhető öszvérfödém oldható nyírt kapcsolatának numerikus vizsgálata”

bim.GROUP Kft. és a Hidak és Szerkezetek Tanszék különdíja: Rozgonyi Dániel: „Öszvér rácsos tartók nyírt kapcsolatainak numerikus vizsgálata”

 

Hidak és Szerkezetek Tanszék különdíja: Szél Stefánia Mária: „Shear-lag hatás húzott GFRP betétekben”

A további eredmények ITT (https://tdk.bme.hu/EMK/tarto16) találhatók.

 

Tartószerkezetek 2. szekció

I. helyezett és dékáni különdíj: Jáger Balázs: „Falazott kőszerkezetek elemei közti kapcsolat vizsgálata”

I. helyezett és a ZÁÉV Építőipari Zrt. különdíja: Kissevich-Horváth Máté: „Slope stability analysis of elevated shortline at Balatonföldvár”

A további eredmények ITT (https://tdk.bme.hu/EMK/tarto23) találhatók.

 

Vízmérnöki szekció

I. helyezett: Nagy László Benedek: „1D numerikus morfodinamikai modellfejlesztése kanyarulatfejlődés hatásvizsgálatához”

Pro Progressio alapítvány különdíja: Tikász Gergely: „Makróműanyag detektálása képalapú mesterséges intelligenciával

VIZITERV Environ Különdíj: Ameen Abdus Samad, Yousaf Muhammad Zaighum: „Remote sensing based analysis of suspended sediment transport in rivers”

VIZITERV Environ Különdíj: Nagy Tímea: „Folyami makroműanyag transzport és a hullámtéri sapdázódás numerikus vizsgálata”

VIZITERV Environ Különdíj: Gyürky Katalin: „Térbeli interpolációs módszerek tesztelése komplex folyami környezetben”

Magyar Mérnöki Kamara Vízépítési és Vízgazdálkodási Tagozat külön díja: Magos István Barnabás: „Kanyarulatfejlődés vizsgálata egy hazai túlfejlett kanyarulat példáján”

A további eredmények ITT (https://tdk.bme.hu/EMK/viz11) találhatók.

Gratulálunk és további sok tudományos sikert kívánunk minden résztvevőnek!

 

ÉMK és VIK középiskolás tehetségek szekció

I. helyezett: Reich Márton: „Fish:rec – Mesterséges Intelligencia alapú halfelismerő eljárás”

A további eredmények ITT (https://tdk.bme.hu/VIK/kozepisk) találhatók.

 


Ha még nem tudod, mi is az a TDK:

A TDK egészen pontosan a Tudományos Diák Kör rövidítése. Az elnevezés onnan alakult, hogy annak idején egy-egy oktató maga köré gyűjtötte a hallgatókat, és együtt kutattak, kísérleteztek. Ez ma már nem így működik, ezért van a TDK Konferencia, amire minden év novemberében felkészülnek azok a hallgatók, akik szerint érdemes erre időt és energiát áldozni. A témát illetően az egyetlen megkötés az, hogy mutasson túl a kötelező egyetemi tananyagon, a formai része pedig egy dolgozatot és egy előadást takar, amelyet a hallgató a témában jártas konzulens oktató segítségével készít el. A Kari TDK Konferencián sikeres dolgozatok és előadások továbbjuthatnak az OTDK-ra, ami a TDK-s kutatások országos versenye. További információk a Kar TDK oldalán (http://epito.bme.hu/tdk)


 

Vízmérnöki szekció:

 

 

 

Geodézia és térinformatika szekció:

 

 

 

Tartószerkezetek 1. szekció:

 

 

 

 

Tartószerkezetek 2. szekció:

 

 

 

Zöld TDK - Fenntartható építőanyagok és épületek szekció

 

 

 

 

Zöld TDK - Tiszta víz és környezet szekció:

 

 

 

KÉSZ Csoport tudományos diákköri konferencia különdíj:

 

 

VIZITERV Environ Különdíj:

 

 

Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék különdíja:

 

 

bim.GROUP KFt. és Hidak és Szerkezetek Tanszék különdíja:

 

 

STRABAG Work On Progress Különdíj