Felvételi tájékoztató 2019. november

Az MSc vagy az 5 éves osztatlan képzés után szerzett egyetemi diploma birtokában lehetõség van a 2+2 éves doktori képzésben való részvételre is. E képzés segíti elõ a PhD tudományos fokozat megszerzését.

A képzésbe kerülhetnek

  • nappali hallgatók állami ösztöndíjjal,
  • nappali hallgatók költségtérítéssel.

A költségtérítéses nappali hallgatók féléves tandíja 450 eFt. Erre már az elsõ félévben kérhetõ kedvezmény pl. tanszéki munkában való részvétel figyelembevételével. Kedvezmény kapható az egyes félévi munkatervek megfelelõ színvonalú teljesítése esetén is. Az állami ösztöndíjas státusz fenntartása szintén a félévi munkaterv megfelelõ tejesítéséhez kötött.

Elsõsorban építõmérnököket veszünk fel, de más diplomával is bekerülhetnek jelentkezõk, ha végzettségük a választott témához elegendõnek látszik.

A képzésbe a Dékáni Hivatalban Kollár Anikónál (2019. december 1-től 20-ig) lehet jelentkezni egy jelentkezési lap (letölthetõ innen: pdfdoc formátumban) kitöltésével, és a szükséges mellékletek (életrajz, diplomák vagy diploma másolata, esetleges honosítás igazolása, nyelvvizsgák másolata, TDK-s oklevelek, esetleges publikációk) beadásával. A jelentkezéshez már a tervezett kutatási téma címe, a tudományos témavezetõ neve (ezeket a honlapon meghirdetett témák közül lehet választani, természetesen a témavezetõvel való elõzetes egyeztetés után) és tanszékének fogadókészsége is szükséges.

2020. január végén tartjuk a felvételi vizsgát. Ezen 5 csoportban maximum 20-20 pontot lehet szerezni (60 pont alatt nem vehetõ fel senki).

A hozott pontok számításának módja:

  1. Kétlépcsõs képzésben diplomázottak részére: A BSc és MSc diplomaátlagainak átlagolása (D) alapján kapott pont a 10x(D-3) képlettel számítható. Amennyiben az MSc-záróvizsgára a doktori felvételi után kerül sor, ez a pont csak annak ismeretében válik véglegessé. Jó minõsítésnél gyengébb MSc-diplomával (D≤3,50) leghamarabb két évvel a diploma megszerzése után lehet jelentkezni.
    Osztatlan képzésben diplomázottak részére: A diplomaátlag (D) alapján kapott pont a 10x(D-3) képlettel számítható. Jó minõsítésnél gyengébb diplomával (D≤3,50) leghamarabb két évvel a diploma megszerzése után lehet jelentkezni. Ha a diplomát a jelentkezõ két évnél régebben szerezte meg, akkor a diplomaátlagra 0 pontot kap, viszont a másik két hozott pontját 1,5-del szorozzuk.
  2. Nyelvtudás: Alap-, közép-, illetve felsõfokú C típusú (vagy azzal egyenértékû) nyelvvizsgára rendre 5, 10, illetve 15 pont jár. Angol nyelvû vizsga esetén további 2 pontot adunk.
  3. A képzés alatt (esetleg utána) végzett olyan (tudományos) tevékenység, amely nem volt kötelezõ: Legfontosabbak a TDK-n elért eredmény (2008-tól: I., II., III. díj esetén rendre 15, 13, 11 pont, dicséret esetén 8 pont jár; 2007-ig: I., II., III. díj esetén rendre 15, 12, 10 pont jár; mindkét esetben az OTDK-ra javasolt, vagy azon részt vett dolgozatra további 2 pont jár), a publikációk, a demonstrátorság, külföldön teljesített szemeszter, szakmai út, stb.

A pontok fennmaradó két csoportját a vizsgán lehet megszerezni:

  1. Az alábbi linken elérhetők a felvételi vizsga matematika témakörei. A kérdezők által feltett, a témakörbe tartozó kérdésre adott válasz értékelése az ún. matek-pontszám. 
  2. szakmai beszélgetésre kapott pontok. (Leggyakrabban a leendõ témájáról kérdezzük a jelöltet.)

A felvételi alapján az Építõmérnöki Doktori Iskola Tanácsa tesz javaslatot, mely alapján a dékán dönt. Az állami ösztöndíjakra kapott keret kitöltésénél legfontosabb szempont az elért pontok szerinti sorrend, de befolyásolhatja más szempont is (a tanszéken lévõ doktoranduszok száma, a leendõ tudományos vezetõ eddigi eredményessége, a kiválasztott téma, stb.).