Az Építõmérnöki Kari Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács

Habilitációs eljárás

A habilitáció követelményei

  • Az Építõmérnöki Kar Habilitációs Bizottságának követelményrendszere a habilitálás szakmai feltételeirõl és értékelési elveirõl.
  • A korábbi útmutatók: 20132011.

Jelentkezési lap habilitáció megszerzéséhez

  • ha a pályázó nem az MTA doktora, nincs Széchenyi-díja, és a habilitáció tudományos jellegû (letöltés)
  • ha a pályázó nem az MTA doktora, nincs Széchenyi-díja, és mûszaki alkotással pályázik (letöltés)

A habilitációs pályázat jelentkezési lapja tartalmazza a nyomtatott formában és az elektronikusan is benyújtandó dokumentumok listáját. Az elektronikusan kért anyagot a pályázó a https://www.vik.bme.hu/habil_palyazat/ címre tudja feltölteni, saját Neptun-kóddal és jelszóval történõ belépéssel. A feltöltést a pályázó véglegesíti, majd az ezzel a lépéssel hitelesített dokumentumok alapján történik a pályázat értékelése.

Habilitációs elõadások