BIM szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

BIM szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
 
Az építőipar innovációs és digitalizációs szintjének emelése nemzetgazdasági érdek, az ezzel járó oktatási feladatokat nem csak a reguláris felsőoktatásnak, hanem különböző tematikával rendelkező továbbképzéseknek is fel kell vállalniuk. Az építőipari munkafolyamatok egyre nagyobb hányadában követelmény a BIM (Building Information Modeling – Építmény-információs modellezés) rendszerek alkalmazása. A BIM rendszerek, folyamatok és szemlélet komplexitása indokolja, hogy ennek oktatása szakirányú továbbképzési szak keretén belül történjen, egyetemi szervezésben.
A szakirányú továbbképzés célja olyan mérnökök képzése, akik BIM rendszerek, folyamatok, alkalmazások és menedzsment területén korszerű mérnöki tudással rendelkeznek. Az alapismereteken, menedzsment ismereteken és modellezési képességeken túl a hallgatók alapvető ismereteket kapnak a jogi és hatósági ismeretek, szakági együttműködési munkafolyamatok és megoldások, valamint a BIM alkalmazások területeken. Cél olyan hallgatók képzése, akik mérnökként értik és átlátják a BIM folyamatokat és képesek hatékony szakági együttműködésre.
A BME Építőmérnöki Kar az ország vezető építőmérnök képzési helye, a Kar együttműködése a BME más karaival, más egyetemekkel és ipari partnerekkel is példaértékű. A Kar korábban egyes tárgyakban minden képzési szinten oktatott BIM alapismereteket, majd 2020 tavaszától elindította az építőmérnöki alapképzési szak építmény-információs modellezés és menedzsment specializációját. A specializáció indítást gondos előkészületek előzték meg, megalakult a Kar BIM oktatói közössége, melynek tagjai számos tanfolyamon, konferencián tökéletesítették tudásukat, így naprakész ismeretekkel rendelkeznek a legújabb fejlesztésekről, alkalmazásokról. Az alapképzési program kísérleti terepe a kooperatív képzésnek is, a BIM képzésekben nagy arányban vesznek részt a Kar ipari partnerei. Az átgondolt építkezésnek köszönhetően kompetens oktatók és korszerű infrastruktúra várja a képzés hallgatóit. A Kar nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati oktatásra, a hallgatók számítógépes gyakorlatokon sajátíthatják el digitális készségeiket.
Az oktatott korszerű ismereteknek köszönhetően a szakirányú továbbképzésen képzett BIM szakmérnökök nemzetközi szinten is értékes és hasznos tudást kapnak.