Hegesztettszerkezet-tervező szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

Hegesztettszerkezet-tervező szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
 
Az építőipar, járműipar, illetve gépgyártás területein tömegesen találkozhatunk hegesztett szerkezetekkel, melyek tervezéséhez igen sokrétű, komoly szaktudás szükséges. Kifejezetten hegesztett kötések és szerkezetek gyártástechnológiai, konstruálási, méretezési, minőségellenőrzési kérdéseire, illetve költségeire fókuszáló, nemzetközi ajánlásoknak megfelelő új továbbképzési szak indítását javasoljuk hegesztett szerkezet tervező szakmérnök szakirányú továbbképzési szak néven.
A képzés célja, hogy a hegesztett szerkezetekkel összefüggő területen BSc diplomával rendelkezők (építőmérnökök, építészmérnökök, gépészmérnökök, járműmérnökök) a képzés során olyan átfogó tudásra tegyenek szert, amely birtokában a szakterületükön felmerülő komplex, interdiszciplináris problémák kezelését modern, a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő módszerekkel, modellekkel legyenek képesek megoldani.
Az elmúlt években a gyártástechnológiai és anyagszerkezeti fejlesztések gyors ütemben haladtak előre, emellett megjelentek olyan innovatív szerkezetkialakítások is, melyek a hegesztett szerkezetekkel foglalkozó mérnökök számára nemcsak új lehetőségeket, de komoly kihívásokat is jelentenek. Az adott területen dolgozó szakembereknek fel kell készülniük arra, hogy nemcsak méretezési formulák és ökölszabályok alapján kell döntéseket hozniuk. Sok esetben ennél jóval összetettebb problémákra kell megoldást találniuk, bizonyos helyzetekben elengedhetetlen a szoftverekkel támogatott gyártás- és szerkezettervezés, költségelemzés, illetve optimalizálás a szükséges szabványismeret mellett. Ez nemcsak a szerkezettervezésre, hanem a hegesztett szerkezetek gyártásával, kivitelezésével, illetve fenntartásával kapcsolatosan megválaszolandó mérnöki kérdésekre is egyre inkább igaz.
A hallgatók a szakképzésen statikusan, illetve ciklikusan/dinamikusan terhelt hegesztett szerkezetek témakörében magas szintű – elsősorban – műszaki ismeretanyagot sajátítanak el. A képzés létesítését a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszék fémjelzi, ettől függetlenül a képzés nemcsak az építőiparban dolgozó mérnököknek, de a gépgyártásban, géptervezésben, járműiparban és fenntartásban érdekelt szakembereknek is kiváló lehetőséget nyújt. A képzés indításakor a BME Építőmérnöki Kara mindazon szakmai kompetenciával rendelkezik, melyek jelentős mértékben hozzájárulnak az eredményes oktatáshoz. Ez a szakmai felkészültség és a nemzetközi tematikához is igazodó tananyag kiemelkedő szaktudást biztosít az ipar képviselőinek.
A hegesztett szerkezetek szerkezeti viselkedésére, teljesítőképességére vonatkozó követelmények mellett fontos szerepet játszik a minőségi követelmények növekedése, valamint az olyan jogosan fellépő társadalmi igények, mint a gazdaságosság vagy a hatékonyságra törekvés. Ehhez elengedhetetlen, hogy a fenti követelményeket rendszerben kezeljük, a felmerülő problémákat komplex módon közelítsük meg, így megtalálva az optimális megoldást.
A továbbképzési szak a tananyagtartalmon kívül képzési módszereiben is igazodik a XXI. századi kihívásokhoz és lehetőségekhez. Az új látásmód képességét, a továbbképzési szak elvégzésével elvárt tudásszintnövekedést, valamint az interdiszciplináris megközelítést szemléletes laboratóriumi kísérletek, fejlett numerikus modellek bemutatása biztosítja.
Az új továbbképzési szakon végzett szakemberek képesek lesznek feladataikat a közreműködő szakágak munkájának ismeretében a lehető leghatékonyabban és műszakilag magas szinten elvégezni, ezzel növelni a hegesztett szerkezetgyártás és -tervezés versenyképességét és hatékonyságát.