Építőmérnöki kémia

Neptun kód: 
BMEEOEMAT41
Kredit: 
2
Oktatott félév: 
1
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/0/0
ZH-k időpontjai: 
8. - 11. hét