Térinformatika

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOFTAT43
Kredit: 
3
Oktatott félév: 
3
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/1/0
ED-k időpontjai: 
4. 7. 12. hét
HF-k időpontjai: 
5. 10. 14. hét
Jegykialakítás szempontjai: 
40% félévközi számonkérés, 60 % házi feladatok . A féléves követelmények 60%-os teljesítése, és minimum 70%-os órai jelenlét. A félévközi feladatok a pótlási héten pótolhatók.