Hidrológia II.

Neptun kód: 
BMEEOVVAI41
Kredit: 
3
Oktatott félév: 
5
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/1/0