Dr. Biró Péter

Beosztás:

Telefonszám:

+36 1 463 3223

E-mail:

biro.peter@epito.bme.hu

Szoba:

K. ép / mf. 26/10.


Nincsenek tantárgyak.

Kutatási terület:

 • a geodéziai gravimetria egyes elméleti és gyakorlati kérdései; 
 • gradiometriai módszerek gyakorlati alkalmazása a hazai geodéziai alaphálózatban; 
 • a nehézségi erőtér időbeli változásának összefüggései a geodéziai helymeghatározó adatokkal;
 • geodéziai, geodinamikai, kozmikus geodéziai és gravimetriai mérési eredmények együttes feldolgozási módszerei a valódi felszínmozgások meghatározására; 
 • a nehézségi erőtér matematikai leírásának és a geodéziai vonatkoztatási rendszerek egyes elvi kér-dései

Életrajz:

Tudományos fokozat

 • a Karlsruhei Egyetem díszdoktora (Dr.-Ing. E.h.) 2002
 • az MTA rendes tagja, 1990
 • az MTA levelező tagja, 1985
 • a műszaki tudomány doktora, 1974
 • a műszaki tudomány kandidátusa, 1965
 • műszaki doktor (geodézia), BME 1961

Végzettség

 • okl. mérnök, BME 1952

Közéleti tevékenység

Tagságok
 • Építőmérnöki Kar Habilitációs Bizottsága és Doktori Tanácsának tagja (2006-2010)
 • Bajor Tudományos Akadémia Német Geodéziai Bizottság levelező tagja (1987-)
 • A Karlsruhei Egyetem Szenátusának tiszteletbeli tagja (1996-)
 • Nemzetközi Mérnökpedagógiai Társaság tiszteletbeli tagja (1996-)
 • Magyar Rektori Konferencia elnöke 1994-1995, tagja (1994-1997)
 • Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság örökös tagja (1998-)
 • OTKA Élettelen Természettudományok Szakkollégium tagja (1998-2002)
 • Széchenyi Díj szakbizottság tagja (2003-2005)
 • Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottság tagja (2006-2009)
 • MTA Földtudományi Doktori Bizottság tagja (2006-)
 • MTA Bólyai Ösztöndíj Bizottság tagja (2007-)
Funkciók
 • Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács elnöke (1997-2000)
 • Budapesti Egyetemi Szövetség elnöke (1996-1997), elnökségi tag (1994-1996), ügyvezető igazgató (1992-1993)
 • Földmérés és Térinformatikai Szak Habilitációs Bizottsága és Doktori Tanácsa elnöke (1997-2000)
 • Építőmérnöki Kar Tudományos Bizottságának elnöke (1979-1991)
 • Építőmérnöki Kar Habilitációs Bizottsága és Doktori Tanácsának tagja (2006-2010)
 • Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB, korábban OAB)
  • Elnökségi tag (1996-1999)
  • Földtudományok Osztályának elnökhelyettese (1990-1996)
  • Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának tagja (1990-1996)
  • Geodéziai Tudományos Bizottság elnöke (1981-1990)
  • Nemzetközi Geodéziai-és Geofizikai Unió Magyar Nemzeti Bizottság elnöke (1990-1994)
 • Magyar Akkreditációs Bizottság alelnöke 1994-97
 • MFTTT társelnök (1990-1998)
 • FM Földügyi és Térképészeti Főosztály Tanácsadó Testület elnöke 1992-1994
Díjak
 • BME Emlékérem (2000)
 • Fasching Antal Díj (2000)
 • Széchenyi Díj (1999)
 • A földmérőmérnök-képzésért Díj (1999)
 • Eötvös Lóránd Díj (1994)
 • Lázár Deák Emlékérem (1978)
Érvényesség: 2017.03.01.

Publikációk:

MTMT