Pályázati felhívás

Az Építőmérnöki Kar Víztudományi és Katasztrófamegelőzési Tudásközpontja igazgatót keres. Az álláspályázat részletei alább olvashatók, a részletes pályázati feltételek pedig letölthetők.

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Építőmérnöki Kar

Víztudományi és Katasztrófamegelőzési Tudásközpont

Igazgató

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2022. február 14.-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület 

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2019. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 25. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Dunai László, dékán úr nyújt, a +36-1/463-3533 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Humán Erőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül vagy azemélyesen: BME ÉMK Dékáni Hivatal, Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. emelet 28. ajtó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 6. 

 

További információk, többek között a részletes pályázati feltételek ITT elérhetők.