Álláshirdetés

A BME Építőmérnöki Kar Út és Vasútépítési Tanszéke tanszékvezetői pályázatot írt ki.

 

Az álláspályázat részletei alább olvashatók, a részletes pályázati feltételek pedig letölthetők.

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Építőmérnöki Kar

Út és Vasútépítési Tanszék 

tanszékvezető

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, minimum 3 év, de legfeljebb 5 évig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.

A tanszékvezetői feladatok: Az oktatási szervezeti egység oktató-kutató és tudományos munkájának irányítása, szervezése, korszerűsítése; a szervezeti egység oktatói, kutatói és doktoranduszai szakmai fejlődésének elősegítése; részvétel az egység oktató és kutató munkájában; a szervezeti egység oktatási és kutatási területének szélesítése, a tanszék pénzügyi helyzetének stabilizálása, fejlesztési stratégiák kidolgozása.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 20. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Dunai László, dékán úr nyújt, a +36-1/463-3533 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére (1521 Budapest, Pf.: 91.), a borítékon feltüntetve a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/053, valamint a beosztás megnevezését: Tanszékvezető. Elektronikus úton Humán Erőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu e-mail címen keresztül vagy személyesen: BME ÉMK Dékáni Hivatal, Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. emelet 28. ajtó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 24. 

 

További információk, többek között a részletes pályázati feltételek ITT elérhetők.