Hulladékanyagok alkalmazása beton adalékanyagként, és azok hatása a beton anyagjellemzőire

Rövid leírás: 

Napjainkban egyre fontosabbá válik a hulladékhasznosítás, úrafelhasználás. Erre az Európai Unió direktívái  és a hazai jogszabályok is kötelezik az építőipar szereplőit. Ennek elősegítése érdekében a tudományos életnek alternatívákkal kell szolgálnia, mind az építőipari hulladékok hasznosítása, mind pedig más iparágak és a kommunális hulladékok hasznosítása érdekében. Erre remek alkalom kínálkozik a beton adalékanyagok előállítása és felhasználása során, ám nagyon szigorú szabályok mentén szükséges vizsgálni a felbukkanó új adalékanyagok hatását a betonok tulajdonságaira. Ez alapján határolható körül a későbbi felhasználás módja és mértéke. A kutatás során különböző, részben vagy egészen hulladék alapanyagokból előállított másodnyersanyagok felhasználásával állítunk elő beton készítésére alkalmas adalékanyagokat és vizsgáljuk azok, és a belőlük előállított betonok jellemző anyagtulajdonságait laboratóriumi körülmények között.

Konzulens(ek): 
Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma