Üreges és karosszéria jellegű szerkezetek hővezetési ellenállásának meghatározása

Rövid leírás: 

Az összetett szerkezetek hővezetési ellenállását általában méréssel kell meghatározni. Egyedi esetekben, illetve kísérleti fejlesztéseknél azonban a várható eredmények előre becsléséhez célszerű előzetes számítási eljárások kidolgozása, illetve alkalmazása. A hazai szabályozások közül az MSZ 04-140/2:1985. Hőtechnikai szabvány 3.1.6. fejezetében javasol közelítő számítási módszert. Az MSZ EN ISO 6946 jelű EU-konform szabvány 6.2.2. fejezete szintén ad egy (az előzőtől némileg eltérő) közelítő számítási módot. Véges elemek, illetve véges differenciák elvén működő szoftverekkel (Ansys, Therm7, Comsol, Heat 3.5, stb…) történő szimulálással modellez­hetők az összetett szerkezetek, és ilyen módon is meghatározható egy számított eredő hővezetési ellenállás érték. A MET-LAB-nál lévő TAURUS TLP 300 peremvédett lambdamérő berendezéssel valós mérés végezhető az összetett szerkezeteken, és meghatározható a mért hővezetési ellenállás. A TDK dolgozat célja a szimulált, illetve a közelítőleg számolt értékek korrelációjának vizsgálata, a jellemző eltéréseket okozó tényezők meghatározása, a közelítő számítások alkalmazhatósága értelmezési tartományának becslése, a számított és ténylegesen mért eredmények közötti kapcsolat vizsgálata.