Az adatokban rejlő bizonytalanságok hatása a közlekedési modellekre

Rövid leírás: 

A közlekedési modellekben az adatokat diszkrét értékként vesszük figyelembe, ami az eredmények megbízhatósága kapcsán problémákat vet fel. A bemenő és kimenő adatokat sztochasztikus változókként definiálva sokkal jobb képet kapunk az eredmények megbízhatóságáról. A TDK munka keretében az alábbi feladatok végzendőek el:

  • a bemenő adatok bizonytalanságának meghatározása, és ez alapján paraméter-típusok ("családok") meghatározása
  • a mért bemenő adatokhoz tartozó (általánosított) sűrűségfüggvények meghatározásának módszere
  • bemenő adatok közötti összefüggések kezelése
  • a bemenő adatok jövőbeni értékéhez tartozó (általánosított sűrűségfüggvények meghatározásának módszere
  • a kimenő adatok sűrűségfüggvényének meghatározása Monte Carlo módszerrel
  • a kimenő adatok értelmezésére szolgáló alapelvek (az általánosított sűrűségfüggvény alapján)
  • a bemenő adatokra való érzékenység elemzésének módszertana

A TDK téma MSc diplomamunkaként tovább folytatható.