Közutakról lefolyó csapadékvizek szennyeződésének vizsgálata

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/06
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
clement.adrienne@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Magyarországon a jelenlegi, valamint a tervezett nagyszabású közútfejlesztések (melyek nagy része
gyorsforgalmi út) szükségessé teszik az utakról lefolyó csapadékvizek okozta környezet terhelések
megismerését. A kutatás célja a főközlekedési utakról lemosódó szennyezések folyamatának
megismerése és ez alapján a hatások mérséklését szolgáló eszközök (műtárgyak) tervezési
paramétereinek pontosítása, a kezelési módszerek továbbfejlesztése.

Elvégzendő feladatok, vizsgálatok:

- A közúti csapadékvizek vízminőségi viszonyainak feltárását szolgáló mintavételi módszer
kifejlesztése és alkalmazása kiválasztott mintaterületeken;

- A lemosódás folyamatának kísérletes (mérési) és modell számítással történő elemzése;

- A lefolyás szennyezettsége, a szennyezők közötti kapcsolat feltárása, és ezek függése a kiváltó
csapadék esemény és a forgalom jellemzőitől, a kísérleti eredmények kiértékelése és
nemzetközi tapasztalatok alapján;

- Kezelési módszerek (pl. ülepítés, szűrés) tesztelése és összehasonlítása laboratóriumi
kísérletekkel, javaslatok az alkalmazható tisztítási eljárások továbbfejlesztésére.

A feltárt összefüggések és valószerű csapadék-forgatókönyvek alapján a főközlekedési útvonalakról
lefolyó csapadékvizek szennyezőanyag-emissziói becsülhetők, illetve bemutatandó, hogy mindez
mennyivel lenne csökkenthető a javasolt kezelési módszerek alkalmazásával.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Varga Laura (2016/2020/)
Kardos Máté Krisztián (2012/2015/2020)
Horváth Adrienn (2009/2012/), Fetter Éva (2009/2012/)
Horváth Adrienn (2008//), Fetter Éva (2008//)
Budai Péter (2006/2009/2011)
Státusz: 
régi