Vasbeton födémek versenyképessége az átszúródásvizsgálat fényében

Rövid leírás: 

Az építőanyagok és a szerkezeti kialakítások versengése mind élesebb. Ez minden szakterület képviselőit az egyszerűsítések irányába mozdítja. Olyan új kialakításokat kell fejleszteni, amelyek anyagfelhasználás, építési idő és munkaigény szempontjából is kedvezőbbek elődeiknél. Az átszúródásviizsgálat területén ráadásul jelentősen változóban van a szabványos környezet, ami a piac átrndeződését eredményezi. Feladatunk olyan új - az egyre fejlődő építőanyagok és építéstechnológia következtében megvalósíthatóvá váló - szerkezeti kialakítások keresése, amelyek megfelelnek napjaink kihívásainak .  A dolgozat célja az irodalom áttekintése, fejlesztési irányok kijelölése, és néhány szerkezeti kialakítás kísérleti vizsgálata. A dolgozat tanszéki kutatási projekthez kapcsolható.

Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma