Vízellátó hálózat fogyasztási súlypontjának meghatározása hálózat hidraulikai modellel

Rövid leírás: 

A több irányból megtáplált nyomáscsökkentett zónák betáp pontjain a vízhozamok aránya és ebből fakadóan az egyes szelepek terhelése jelentősen függ az adott körzet vízigényének területi eloszlásától. A jelenlegi elterjedt modellezési gyakorlat statikus fogyasztási súlyokat alkalmaz, a fogyasztás súlypontjának elhelyezkedésében bekövetkező változásokat nem képes lekövetni. A TDK munka célja, hogy egy mintaterület üzemeltetési adatait felhasználva meghatározható legyen a fogyasztás súlypontjának mozgása napon belül. Az eredményeket felhasználva kalibrált hálózathidraulikai modellek validálására és kiértékelésére nyílik lehetőség, mely üzemeltetési szempontból bír nagy jelentőséggel. 

Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma