Csapadékesemények próbaszivattyúzásra gyakorolt hatásai

Rövid leírás: 

 

A próbaszivattyúzás a mérnöki gyakorlat egyik kedvelt terepi módszere. Célja, hogy a vizsgált víztartó talajfizikai paramétereit meghatározzuk. A kiértékelés során a szakirodalom különböző hibaforrásokat jelöl meg a vizsgálatokkal kapcsolatban, melyek hatásai később a végeredményeket terhelhetik. Az egyik ilyen hatás a csapadékesemények (valamint ide vehetjük a más forrásból származó felszíni beszivárgást is).

A dolgozat elkészítését az alábbi feladatok fedik le:

  • Próbaszivattyúzást terhelő hibák szakirodalmi feltárása.
  • A csapadékesemények vagy felszínen történő beszivárgás hatása a próbaszivattyúzás folyamatára vonatkozó szakirodalmi ajánlások összegyűjtése, következtetések levonása.
  • Különböző időtartamú és intenzitású csapadékesemények hatásának kimutatása  kismintamodellezéssel. Permanens és tranziens mérések elvégzése, eredmények kiértékelése.

 

Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma