Biológiailag hozzáférhető foszfortartalom meghatározása és a tavi üledék foszfor készletének szerepe az eutrofizáció szabályozásában / Determination of biological available phosphorus content of lake sediment and the role of this pool in the management of

Elsődleges fülek

Nyilvántartási szám: 
21/10
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
clement.adrienne@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 
Sekély tavak anyagforgalmában meghatározó szerepe van az üledéknek, mely a biológiailag hozzáférhető tápelemeket hosszú távon tárolni képes és ezáltal visszahat a tavi vízminőségi folyamatokra. A kutatási téma tárgya hazai legjelentősebb sekély tavunk, a Balaton, melynek eutrofizációs folyamatait több évtizedes vizsgálatokkal sem sikerült még egészében feltárni. A 2019-ben tapasztalt rendkívüli vízvirágzás rámutatott arra, hogy a sikeres terhelés csökkentő beavatkozások végrehajtása után, foszfor szegény környezetben is számolni kell az eutrofizáció jelenségével. 
 
A kutatás a tavi vízminőségi folyamatok megértését segíti az üledék „memória hatásának” alaposabban vizsgálata révén. A célok között szerepel az üledékben tárolt foszfor felhalmozódásának vizsgálata, az un. biológiailag hozzáférhető foszfortartalom (BAP) meghatározása révén. A kutató feladata a BAP meghatározására vonatkozó irodalom feltárása és értékelése, majd saját kisérletek elvégzése balatoni üledék mintákkal. A tavakban és tározókban megállapítható, hogy a mederüledék kotrásával várható-e az algásodás csökkentése, valamint a kijelölt helyeken végzett kotrással valóban az algásodásért felelős üledékréteget távolították-e el, tehát ellenőrizhető a kotrás eredményessége. A kutatás során feltárásra kerül, hogy a Balatonban végzett vízminőség javító kotrások hatásai kimutathatók-e, mennyiben befolyásolják a tavi üledékmozgások a kotrás hatékonyságát. 
 
A kutatás módszerei: (i) algatesztek elvégzése laboratóriumi körülmények között a foszfor felvétel meghatározására algatenyészetekben, balatoni algafajokkal elvégezve (ii) klorofill-a – BAP kalibrációs görbe felvétele, (iii) üledék vándorlás folyamatainak feltárása az üledékminták rétegszelvényeire vonatkozó mérési adatok statisztikai feldolgozásával, (iv) predikcióra alkalmas eutrofizációs modellek kidolgozása és alkalmazása.
 
Az elemzésekhez szükséges adatok (korábbi üledék felmérés vizsgálatok eredményei) a kutatóhelyen rendelkezésre állnak. A laboratóriumi vizsgálatokhoz a Bálint Analitika Kft. biztosít helyet és a mérésekhez szükséges eszközöket. 
 
A jelentkezővel szemben támasztott elvárások:
    • laboratóriumi tapasztalat, gyakorlat ökológiai tesztek végzésében, jártasság algatörzsek szaporításában.
    • jó gyakorlati készség terepi munkához, mintavételezéshez, analitikai vizsgálatokhoz, tapasztalat vízkémiai analitikában.  
    • adatelemzésre alkalmas szoftverek ismerete készség szinten.
 
A téma meghatározó irodalma: 
    1. Herodek, S. and V. Istvánovics. (1986): Mobility of phosphorus fractions in the sediments of Lake Balaton. Hydrobiologia, 135: 149-154.
    2. Istvánovics, V. and L. Somlyódy. (2001): Factors influencing lake recovery from eutrophication – the case of Basin 1 of Lake Balaton. Water Research 35: 729-735.
    3. Clement A., Istvánovics V., Somlyódy L. (2005): A Balaton vízminőségi állapotának értékelése, Vízügyi Közlemények, Különszám: A Balaton (szerk: Szlávik L.), KvVM, Budapest, p. 79.
    4. Ördög V. & Dobolyi E. (1997): A BAP meghatározása balatoni üledékben kémiai frakcionálással és bioteszttel, Hidrológiai Közlöny, 77, p. 5 – 7.
    5. Golterman, H. L. (2001): Fractionation and bioavailability of phosphates in lacustrine sediments: a review. Limnetica 20(1): 15-29
    6. Istvánovics, V., L. Somlyódy, A. Clement (2002): Cyanobacteria-mediated internal eutrophication in shallow Lake Balaton after load reduction. WATER RESEARCH, Vol. 36, pp. 3314-3322.
    7. Ördög V. & Máté F. (2002): Algateszt a foszfor felvehetőségének a vizsgálatára, Agrokémia és Talajtan 51(3), DOI: 10.1556/Agrokem.51.3-4:13.
 
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
1. Hydrobiologia
2. Water Research
3. Ecological Engineering
4. Water Ssience and Technology
5. Water (MDPI)
6. Vízügyi Közlemények, Hidrológiai Közlöny (MHT)
 
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
    1. Kardos, MK, Clement, A (2020): Predicting small water courses’ physico-chemical status from watershed characteristics with two multivariate statistical methods. OPEN GEOSCIENCES 12 : 1 pp. 71-84.
    2. Hatvani, IG, de Barros, VD, Tanos, P, Kovács, J, Székely Kovács, I, Clement, A (2020): Spatiotemporal changes and drivers of trophic status over three decades in the largest shallow lake in Central Europe, Lake Balaton. ECOLOGICAL ENGINEERING 151 Paper: 105861
    3. Budai, P. A. Clement (2018): Spatial distribution patterns of four traffic-emitted heavy metals in urban road dust and the resuspension of brake-emitted particles: Findings of a field study. TRANSPORTATION RESEARCH PART D-TRANSPORT AND ENVIRONMENT 62: C pp. 179-185.
    4. Hatvani, I.G., A. Clement, J. Kovács, I.Sz. Kovács, J.Korponai (2014): Assessing water-quality data:The relationship between the water quality amelioration of Lake Balaton and the construction of its mitigation wetland. Journal of Great Lakes Research 40: 115 – 125.
    5. Kovács, Á., M. Honti, M. Zessner, A. Eder, A. Clement, G. Blöschl (2012): Identification of phosphorus emission hotspots in agricultural catchments. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 433: pp. 74-88.
 
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
    1. Hatvani, IG, de Barros, VD, Tanos, P, Kovács, J, Székely Kovács, I, Clement, A (2020): Spatiotemporal changes and drivers of trophic status over three decades in the largest shallow lake in Central Europe, Lake Balaton. ECOLOGICAL ENGINEERING 151 Paper: 105861
    2. Istvánovics, V., L. Somlyódy, A. Clement (2002): Cyanobacteria-mediated internal eutrophication in shallow Lake Balaton after load reduction. WATER RESEARCH, Vol. 36, pp. 3314-3322.
    3. Istvánovics, V., A. Clement, L. Somlyódy, A. Specziár, L.G. Tóth, J. Padisák (2007): Updating water quality targets for shallow Lake Balaton (Hungary), recovering from eutrophication. HYDROBIOLOGIA 581: 305-318. 
    4. Honti, M., Gao, C., Istvánovics, V., Clement, A. (2020): Lessons Learnt from the Long-Term Management of a Large (Re)constructed Wetland, the Kis-Balaton Protection System (Hungary). WATER 12 : 3 Paper: 659. 
    5. Clement, A., L. Somlyódy, L. Koncsos, (1998): Modeling the phosphorus retention of the upper Kis-Balaton reservoir. Water Science and Technology, Vol. 37, Iss. 3, pp. 113-120.
 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Varga Laura (2016/2020/)
Kardos Máté Krisztián (2012/2015/2020)
Horváth Adrienn (2009/2012/), Fetter Éva (2009/2012/)
Horváth Adrienn (2008//), Fetter Éva (2008//)
Budai Péter (2006/2009/2011)
Státusz: 
elfogadott