Egységes folyami medermodellek előállítása keresztszelvénymenti felmérések alapján

Rövid leírás: 

Folyóink mederalakja természetes állapotban egy dinamikus egyensúlyi állapot körül alakulna, elsősorban mederalakító hidrológiai események hatására. A különböző folyószabályozási művek, illetve a duzzasztóművekhez vízhozam szabályozó és hordalékvisszatartó hatásai miatt a morfológiai viszonyok lokális és folyószakasz léptékben is intenzívebb, maradandó változásokat eredményezhetnek. Ezen folyamatok nyomon követése fontos vízrajzi és megértése kulcsfontosságú a folyóink fenntartható kezeléséhez. A rendszeresített mederfelmérések ehhez nagyban hozzájárulnak, azonban a változékony felmérési stratégiák, mérőműszer típusok és az utófeldolgozás során alkalmazott interpolációs technikák eredményeként az időben egymást követő medertérképek sokszor nem alkalmasak a morfológiai változások pontos és megbízható számszerűsítésére.

A dolgozat célja egy részben meglévő számítási eljárás továbbfejlesztése és tesztelése, mely lehetőséget biztosít változó minőségű és milyenségű mederfelmérési adatok alapján számított terepmodellek közötti átjárhatóság biztosítására, ezzel kínálva lehetőséget a mederváltozások, illetve a hordalékháztartási viszonyok pontos, megbízható egységesített vizsgálatát.

Konzulens(ek): 
Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma