Csatorna szellőzés CFD modellezése

Rövid leírás: 

Csatorna szellőzés CFD modellezése

Célkitűzés: A csatornahálózatban három-fázisú áramlás zajlik. A csatornában zajló hidrodinamikai folyamatokra alkalmazott folyadék fázisú, 1-dimenziós modelleket elterjedten használják. A szilárd fázis, azaz a hordalékszállítás modellezésére is léteznek használható, elfogadott módszerek. A csatornában azonban komoly problémákat okoz a harmadik, a légnemű fázis áramlása. A megfelelő szellőzés hiánya anaerob folyamatokhoz, tisztítási, szag, korróziós problémákhoz vezet. A szellőző műtárgyak hiánya vagy megszűnése mellett a megváltozott terhelések is hozzájárulnak az okokhoz.
A jelen állapot és a megfelelő beavatkozások modellezése, a CFD (egyetemi ANSYS liszensz) a legkorszerűbb eszközt jelenti az optimális megoldások keresésében. Az FCSM Zrt. a szükséges adatokat rendelkezésre bocsájtja a problémás helyeken pl. a nagykörúti főgyűjtő vagy kisebb vezetékek esetén is. 
Témavezető: Dr. Knolmár Marcell
Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma