Az összegyülekezési idő becslési hibájának tervezési következményei

Rövid leírás: 

A mérnöki gyakorlatban a racionális módszernél és az árhullámok háromszög-közelítésénél is szükség van az összegyülekezési idő számítására. Ezzel a két gyors és egyszerű megközelítéssel felvehető egy, a tározóba érkező árhullám, aminek tetőző hozama és térfogata rendre fordított, illetve egyenes arányosságban áll az összegyülekezési idő értékével. Az összegyülekezési idő felülbecslése esetén tehát a tározó műtárgyát alul, a tározó töltését túlméretezhetjük (és fordítva). Tudjuk azonban, hogy a hazai viszonylatban legtöbbet használatos Wisnovszky összefüggés egyaránt mutat jelentős fölé- és alábecslést is az összegyülekezési idő becslésekor.

Hallgató feladata, hogy egy mintaterületen megvizsgálja milyen következményekkel jár az összegyülekezési idő alul illetve felül becslése tározóméretezés esetén. A feladat kapcsán elvégzendő feladatrészek: mintaterület kiválasztása; vízgyűjtőterület lehatárolása, vízgyűjtő morfológiai paramétereinek felvétele; mértékadó vízhozam számítása; tározó, illetve műtárgy méretezés. A mértékadó vízhozam számításánál érzékenység vizsgálat végzése: racionális módszer esetén az összegyülekezési idő értékére és a lefolyási hányad értékére. A racionális módszer mellett más empirikus árvízszámítási módszerek is vizsgálhatók. Eredmények értékelése gazdasági és műszaki szempontok alapján.

Használandó szoftverek: ArcGIS/QGIS, Matlab/Excel (esetleg HEC-HMS)

Javasolt szint: 
BSc téma