Felvételi tájékoztató

Az MSc vagy az 5 éves osztatlan képzés után szerzett egyetemi diploma birtokában lehetőség van a 2+2 éves doktori képzésben való részvételre is. E képzés segíti elő a PhD tudományos fokozat megszerzését.

A képzésbe kerülhetnek

  • nappali hallgatók állami ösztöndíjjal,
  • nappali hallgatók költségtérítéssel.

A költségtérítéses nappali hallgatók féléves tandíja 450 eFt. Erre már az első félévben kérhető kedvezmény pl. tanszéki munkában való részvétel figyelembevételével. Kedvezmény kapható az egyes félévi munkatervek megfelelő színvonalú teljesítése esetén is. Az állami ösztöndíjas státusz fenntartása szintén a félévi munkaterv megfelelő tejesítéséhez kötött.

Elsősorban építőmérnököket veszünk fel, de más diplomával is bekerülhetnek jelentkezők, ha végzettségük a választott témához elegendőnek látszik.

A képzésbe a Dékáni Hivatalban Kollár Anikónál (2024. május 1-től 2024. május 31-ig) lehet jelentkezni egy jelentkezési lap (letölthető innen: pdfdoc formátumban) kitöltésével, és a szükséges mellékletek (életrajz, diplomák vagy diploma másolata, esetleges honosítás igazolása, nyelvvizsgák másolata, TDK-s oklevelek, esetleges publikációk) beadásával. A jelentkezéshez már a tervezett kutatási téma címe, a tudományos témavezető neve (ezeket a honlapon meghirdetett témák közül lehet választani, természetesen a témavezetővel való előzetes egyeztetés után) és tanszékének fogadókészsége is szükséges.

A képzés indulását megelőző félév záróvizsgaidőszak végén (általában január, vagy június vége) tartjuk a felvételi vizsgát. Ezen 5 csoportban maximum 20-20 pontot lehet szerezni (60 pont alatt nem vehető fel senki).

A hozott pontok számításának módja:

  1. Kétlépcsős képzésben diplomázottak részére: A BSc és MSc diplomaátlagainak átlagolása (D) alapján kapott pont a 10x(D-3) képlettel számítható. Amennyiben az MSc-záróvizsgára a doktori felvételi után kerül sor, ez a pont csak annak ismeretében válik véglegessé. Jó minősítésnél gyengébb MSc-diplomával (D≤3,50) leghamarabb két évvel a diploma megszerzése után lehet jelentkezni.
    Osztatlan képzésben diplomázottak részére: A diplomaátlag (D) alapján kapott pont a 10x(D-3) képlettel számítható. Jó minősítésnél gyengébb diplomával (D≤3,50) leghamarabb két évvel a diploma megszerzése után lehet jelentkezni. Ha a diplomát a jelentkező két évnél régebben szerezte meg, akkor a diplomaátlagra 0 pontot kap, viszont a másik két hozott pontját 1,5-del szorozzuk.
  2. Nyelvtudás: Alap-, közép-, illetve felsőfokú C típusú (vagy azzal egyenértékû) nyelvvizsgára rendre 5, 10, illetve 15 pont jár. Angol nyelvû vizsga esetén további 2 pontot adunk.
  3. A képzés alatt (esetleg utána) végzett olyan (tudományos) tevékenység, amely nem volt kötelező: Legfontosabbak a TDK-n elért eredmény (2008-tól: I., II., III. díj esetén rendre 15, 13, 11 pont, dicséret esetén 8 pont jár; 2007-ig: I., II., III. díj esetén rendre 15, 12, 10 pont jár; mindkét esetben az OTDK-ra javasolt, vagy azon részt vett dolgozatra további 2 pont jár), a publikációk, a demonstrátorság, külföldön teljesített szemeszter, szakmai út, stb.

A pontok fennmaradó két csoportját a vizsgán lehet megszerezni:

  1. Az alábbi linken elérhetők a felvételi vizsga matematika témakörei. A kérdezők által feltett, a témakörbe tartozó kérdésre adott válasz értékelése az ún. matek-pontszám. 
  2. szakmai beszélgetésre kapott pontok. (Leggyakrabban a leendő témájáról kérdezzük a jelöltet.)

A felvételi alapján az Építőmérnöki Doktori Iskola Tanácsa tesz javaslatot, mely alapján a dékán dönt. Az állami ösztöndíjakra kapott keret kitöltésénél legfontosabb szempont az elért pontok szerinti sorrend, de befolyásolhatja más szempont is (a tanszéken lévő doktoranduszok száma, a leendő tudományos vezető eddigi eredményessége, a kiválasztott téma, stb.).