Áteresztő térkő burkolatok hatása a csapadéklefolyásra városi környezetben

Rövid leírás: 

A vizet áteresztő burkolatok érdemben befolyásolhatják a városi környezetben kialakuló csapadék-lefolyást. Telepítésüket és az elért lefolyás-csökkentő hatást is nagyban befolyásolhatják a talajviszonyok. A TDK téma célja, hogy a Hallgató ezt járja körül szabadon választott módszertannal:

  • fizikai kisminta kísérletekre alapozott lokális elemzés
  • városi lefolyás-modellezés
  • két módszer kombinálása
Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma