Talajmechanika

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOGMAT42
Kredit: 
4
Oktatott félév: 
2
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Leírás: 

A tantárgy célja, hogy a további tárgyakban ismertetésre kerülő mélyépítési tervezés és kivitelezés alapfogalmainak, elveinek, alapvető számítási eljárásainak kellő elméleti és gyakorlati megalapozottságot nyújtson a hallgatók számára.

Talajok eredete, talajfeltárás, talajminták típusai. Talajok összetétele (alkotórészek térfogati arányai, szemeloszlási görbe, konzisztencia határok), osztályozása, tömörítése. Feszültségek a talajokban (statikus eset és vízáramlás esete), talajvíz áramlása talajokban gravitációs erő hatására (Darcy törvénye, vízáteresztőképességi együttható, potenciál áramlás törvénye). Talajok összenyomódása (összenyomódás okai, fajtái). Talajok nyírószilárdsága (Mohr-Coulomb törési feltétel, nyírószilárdsági paraméterek meghatározása). Képlékenységi határállapotok, vízszintes feszültségek.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/2/0
ZH-k időpontjai: 
1. ZH: 2015.10.20. 14,15-15,45 (előadáson) 2. ZH: 2015.11.24. 14,15-15,45 (előadáson) 3. ZH: 2015.12.08. 14,15-15,45 (előadáson) 1. PZH: 2015.11.03. 18-19,30 2. PZH: 2015.12.03. 18-19,30 3. PZH: 2015.12.15. 12,00-13,45 1.2.3. PPZH: 2015.12.17. 10,00-12,00
Jegykialakítás szempontjai: 
1. ZH: 33,33%, 2. ZH: 33,33 %, 3. ZH: 33,33 % Aláírás megszerzésének feltétele: A zárthelyik darabonkénti, elégséges szintű teljesítése. A zárt-helyik közül – tetszés szerint - max. 2 db pótolható és 1 db pót-pótolható. (Az előadásokon és gyakorlatokon katalógussal véletlenszerűen, laborgyakorlatok mindegyikén katalógus.)