Kőzettestek mechanikai viselkedése és osztályozása tagoltságok geometriai jellemzői alapján

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
16/25
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
vasarhelyi.balazs@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Kőzettestben és kőzettesten való tervezésnél ismerni kell mind az ép (tagolatlan) kőzet mechanikai paramétereit, mind a tagoltságok helyzetét, kialakulását, állapotát. Ezen repedezettségi fokot nagymértékben befolyásolja a kivitelezés folyamán létrejövő másodlagos repedezettségek, törések megjelenése is, melyek oka egyrészt a kivitelezési technikából adóik (pl. robbantás hatására újabb törések jelennek meg), másrészt a kialakított üreg feszültség-átrendeződéséből jön létre (az angol szakirodalom alapján: excavation damage zone és environmental damage zone-ról beszélünk). Ezek pontos ismerete főleg a radioaktív hulladéklerakók tervezésénél elengedhetetlenül fontos.
Mind az eredeti, mind a mérnöki beavatkozás hatására létrejött repedésrendszerek, új tagoltságok, diszkontinuitások, jelentős mértékben befolyásolják a kőzettest mechanikai tulajdonságait, így jelenleg ez a kőzetmechanikai egyik legújabb kutatási területe. A repedés hálózatok vizsgálata és geometriai jellegű osztályozása képezi a leendő doktorandusz fő kutatási területét. Célja, a klasszikus kőzettest-osztályozási módszerekkel való egyértelmű kapcsolat megtalálása, ezáltal az eddigi empirikus tapasztaltok és elméleti módszerek összekapcsolhatókká válhatnak. A kapott eredmények segítségével lehetőség nyílik az alagutak környezetének pontosabb modellezésére is.
A kutatás során a jelölt feldolgozza a hazai és nemzetközi alagutak (pl.: bátaapáti kis- és közepes radioaktív hulladéktároló, finnországi Posivia) építési tapasztalatait, kiegészítve laborvizsgálati eredményekkel.
Az első két évben a doktori iskola keretein belül, ill. lehetőség szerint a közeli egyetemek szakirányú előadásait is hallgatva a részt vesz a témájához kapcsolódó előadásokon és meg kell kezdeni az érdemi kutatást, mely ebben a fázisban főleg elméleti irányú lenne.
Ezzel az elméleti felkészültséggel kezd neki az addig összegyűjtött adatok feldolgozásának, kiértékelésének a kutatás második két évében, lehetőség szerint kiegészítve helyszíni mérésekkel. Ezen időszakban kezdődne el az eredmények publikálása nemzetközi szaklapokban, ill. nemzetközi konferenciákon. Lehetőség szerint fontos, hogy a jelölt külföldi kutatásokhoz is csatlakozzon.

A téma meghatározó irodalma: 
 • Palmström A.; Stille H. (2015): Rock Engineering. ICE Publ. p. 444.
 • Zhang L.; Ding X. (2010): Variance of non-parametric rock fracture mean trace length estimator. Int. J. Rock Mech. Min Sci. 47: 1222-1228.
 • US National Research Council (1996) Rock fractures and fluid flow: contemporary understanding and applications. National Academy Press, Washington, pp 551
 • M. Tóth T., Vass I. (2011): Relationship Between the Geometric Parameters of Rock Fractures, the Size of Percolation Clusters and REV. Mathematical Geosciences 43: 75–97
 • Gudmundsson A. (2000): Fracture dimensions, displacements and fluid transport. J. Structural Geol. 22(9):1221–1231
 • Dowd P.A., Xu C., Fowell R.J., Mardia K.V. (2007): A comparison of methods for the stochastic simulation of rock fractures. Mathematical Geology 39:697–714
 • Ehlen J. (2000) Fractal analysis of joint patterns in granite. Int. J. Rock Mech. Mining Sci. 37:909–922
 • Dershowitz W.S., Einstein H.H. (1988): Characterizing rock joint geometry with joint system models. Rock Mech Rock Eng 1:21–51
 • M. Tóth T. (2010): Determination of geometric parameters of fracture networks using 1D data. J. Struct. Geol. 32(7):878-885
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
 • Acta Geodaetica et Geophysica (Springer)
 • Bulletin of Engineering Geology and Environment (Springer)
 • Central European Geology (Akadémiai)
 • Engineering Geology (Elsevier)
 • Geomechanics and geophysics for geo-engineering and geo-resources (Springer)
 • International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences (Elsevier)
 • Open Geosciences (De Gruyter)
 • Periodica Polytechnica – Ser. Civil Engng. (BME)
 • Rock Mechanics and Rock Engineering (Elsevier)
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
 • Deák F, Kovács L, Vásárhelyi B (2014): Geotechnical rock mass documentation in the Bátaapáti radioactive waste repository. Centr. Eur. Geol. 57(2): 197-211.
 • Ván P.; Vásárhelyi B. (2014): Sensitivity analysis of GSI based mechanical parameters of the rock mass Periodica Polytechnca – Ser. Civil Eng.58(4): 379-386.
 • Vásárhelyi B. (2009): A possible method for estimating the Poisson’s rate values of the rock masses Acta Geod. Geoph. 44(3): 312-322.
 • Török Á.; Vásárhelyi B. (2010): The influence of fabric and water content on selected rock mechanical parameters of travertine, examples from Hungary. Engng. Geol. 115(3-4): 237-245.
 • Vásárhelyi B.; Ván P. (2006): Influence of water content on the strength of rock. Engng. Geol. 84(1): 70-74.
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
 • Vásárhelyi B.; Kovács D. (2016): Empirical methods of calculating the mechanical parameters of the rock mass. Periodica Polytechnca – Ser. Civil Eng. (in print, on-line olvasható)
 • Vásárhelyi B.; Kovács L.; Török Á. (2016): Analysing the modified Hoek–Brown failure criteria using Hungarian granitic rocks Geomech. Geoph. for Geo-engng & Geo-res. 2(2): 131-136.
 • Molnár L.; Vásárhelyi B.; M. Tóth T.; Schubert F. (2015): Integrated petrographic - rock mechanic borecore study from the metamorphic basement of the Pannonian Basin, Hungary. Open Geosciences. 7(1): 53-64.
 • Fiser-Nagy Á.; M Tóth T.; Vásárhelyi B.; Földes T. (2013): Integrated core study of a fractured metamorphic HC-reservoir; Kiskunhalas-NE, Pannonian Basin. Acta Geod. Geoph. 48(1): 53-75.
 • Deli Á, Gálos M, Vásárhelyi B (2013): A laboratory method for determining the dissipated energy. Acta Geod. et Geogh. 48(1): 77-86.
Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Státusz: 
elfogadott