Felület menti nyírószilárdságot befolyásoló tényezők vizsgálata

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
16/03
Témavezető e-mail címe:
rozgonyi.nikoletta@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A tagoltság menti nyírószilárdság meghatározása a kőzetmechanikai gyakorlatban mind a felszín alatti műtárgyak (alagutak), mind a felszíni megerősítések (rézsűk és támfalak) építésénél elengedhetetlen. A kőzetanyag lehetséges mozgásának leírásakor szükség van a tagoló felület érdességének, minőségének leírására, és a tagoltság menti nyírószilárdság meghatározására. Az elmúlt években az alagútépítések (M0-s északi továbbvezetés alagútjai, Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló) tervezésekor a számítógépes modellezés kiindulási adataihoz szükség volt ezekre az eredményekre. Az ipari megrendelések hatására a felület menti nyírószilárdság kutatását megkezdtük a BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszékének Mérnökgeológiai Laboratóriumában.
A felület menti nyírószilárdságot befolyásolja a felületi érdesség, a felület minősége, a kitöltő anyag és annak vastagsága. Laboratóriumi körülmények között a vizsgált próbatestek mérete és alakja erősen korlátozott.
A doktori kutatás arra a kérdésre keresi a választ, hogy a felület menti nyírószilárdság értékét a mérethatás, a próbatestek alakja hogyan befolyásolja. A felületi érdesség változásával ez a hatás milyen mértékben változik? Mekkora tagoló felület vizsgálata javasolt? Különböző felületi érdesség esetén változik-e a vizsgálat szempontjából már javasolt felületnagyság?
Ezeket a vizsgálatokat természetes kőanyagú felületeken a felületi érdesség különbözősége miatt nem lehet elvégezni, ezért a jelöltnek ki kell alakítani azonos felületek kiöntésére alkalmas sablonokat. A sablonok kialakításakor törekedni kell arra, hogy a felületek morfológiája, JRC értéke különböző legyen. Az általa elkészített felületi sablonokkal különböző felületű mesterségesen öntött próbatesteken vizsgálnia kell a felület menti nyírószilárdság értékeket. A rendelkezésre álló eszközökkel törekednie kell különböző méretű, de azonos érdességű felületek összehasonlítására.
A műkő keverési arányait úgy kell kiválasztani, hogy az a természetben előforduló kőzetek sűrűségének megfeleljen. Kőpótló anyagok használatával porózus mészkövek és tufák viselkedésének modellezése is lehetségessé válik.
A felületi érdesség meghatározása mellett a nyírás irányától függően statisztikai módszerekkel érzékenységi vizsgálatot kell végeznie, amelyben meghatározza a mérethatásra vonatkozó következtetéseit.

A téma meghatározó irodalma: 
 • S: R. Hencher, L. R. Richards: Assessing the Shear Strength of Rock Discontinuities at Laboratory and Field Scales, Rock Mechanics and Rock Engineering, 2015, V. 48, I. 3, pp 883-905, ISSN: 0723-2632
 • J. Muralha, G. Grasselli, B. Tatone, M. Blümel, P. Chryssanthakis, J. Yujing: ISRM Suggested Method for Laboratory Determination of the Shear Strength of Rock Joints, Rock Mechanics and Rock Engineering, 2014, V. 47, I. 1, pp 291- 302, ISSN: 0723-2632
 • F. Vallier, . Y. Mitani, M. Boulon, T. Esaki, F. Pellet: A Shear Model Accounting Scale Effect in Rock Joints Behavoir, Rock Mechanics and Rock Engineering, 2010, V. 43, I. 5, pp 581-595, ISSN: 0723-2632
 • S. Bandis, A.C. Lumsden, N.R. Barton: Experimental studies of scale effects on the shear behaviour of rock joints, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences and Geomechanics, Abstracts, 1981, V18, I1, pp 1-21, ISSN: 1365-1609
 • N. Barton: Shear strength criteria for rock, rock joints, rockfill and rock masses: Problems and some solutions, Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 2013, V5, I4, pp 249-261, ISSN: 1674-7755
 • N. Barton, S. Bandis: Some effects of scale ont he shear strength of joints, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences and Geomechanics, 1980, V17, I1, 1980, pp 69-73
 • M. Bahaaddini, P.C. Hagan, R. Mitra, B.K. Hebblewhite: Scale effect on the shear baheviour of rock joints based on a numerical study, Engineering Geology, 2014, V181, pp 212-223, ISSN: 0013-7952
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
 • Engineering Geology, ISSN: 0013-7952 [Q1]
 • Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, ISSN: 1674-7755
 • Rock Mechanics and Rock Engineering, ISSN: 0723-2632 [Q1]
 • Central European Geology, ISSN: 1788-2281 [Q4]
 • Pollack Periodica, ISSN: 1788-1994 [Q3]
 • Environmental Geology, ISSN: 0943-0105 [Q1]
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
 • I. Buocz, Á. Török, Z. Jian, N. Rozgonyi-Boissinot: Direct shear strength test on opalinus clay, a possible host rock for radioactive waste, In: G. Lollino, D. Giordan, K. Thuro, C. Carranza-Torres, F. Wu, P. Marinos, C. Delgado: Applied Geology for Major Engineering Projects, Engineering Geology for Society and Territory, 2015, V6, pp. 901-904, ISBN: 978-3-319-09059-7
 • I. Buocz, N. Rozgonyi-Boissinot: Direct shear strentgh test on rocks along dicontinuities, under laboratory conditions, Pollack Periodica, 2014, V9, I3, pp 139-150, ISSN: 1788-1994
 • I. Buocz, N. Rozgonyi-Boissinot, Á. Török: Agyagkövek nedvességtartalom és anizotrópia érzékenysége, in. Á. Török, P. Görög, B. Vásárhelyi: Mérnökgeológia- Kőzetmechanika Kiskönyvtár V18, 2015 Konferencia, 2015.02.04-2015.02.05, Budapest, Hantken Kiadó, pp 265-270, ISBN: 978-615-5086-09-0
 • I. Buocz, N. Rozgonyi-Boissinot, P. Görög, Á. Török: Laboratory determination of direct shear strength of granitoid rocks; examples from the host rock of the nuclear waste storage facility of Bátaapáti (Hungary), Central European Geology 2010, V53, pp. 405-417, ISSN: 1788-2281
 • Á. Török, N. Rozgonyi: Morphology and mineralogy of weathering crusts on highly porous oolitic limestones, a case study from Budapest, Environmental Geology, 2004, V46, pp. 333-349, ISSN: 0943-0105
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
 • I. Buocz, Á. Török, Z. Jian, N. Rozgonyi-Boissinot: Direct shear strength test on opalinus clay, a possible host rock for radioactive waste, In: G. Lollino, D. Giordan, K. Thuro, C. Carranza-Torres, F. Wu, P. Marinos, C. Delgado: Applied Geology for Major Engineering Projects, Engineering Geology for Society and Territory, 2015, V6, pp. 901-904, ISBN: 978-3-319-09059-7
 • I. Buocz, N. Rozgonyi-Boissinot: Direct shear strentgh test on rocks along dicontinuities, under laboratory conditions, Pollack Periodica, 2014, V9, I3, pp 139-150, ISSN: 1788-1994 [Q3]
 • I. Buocz, N. Rozgonyi-Boissinot, P. Görög, Á. Török: Laboratory determination of direct shear strength of granitoid rocks; examples from the host rock of the nuclear waste storage facility of Bátaapáti (Hungary), Central European Geology 2010, V53, pp. 405-417, ISSN: 1788-2281 [Q4]
 • Á. Török, N. Rozgonyi: Morphology and mineralogy of weathering crusts on highly porous oolitic limestones, a case study from Budapest, Environmental Geology, 2004, V46, pp. 333-349, ISSN: 0943-0105+
Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Vattai Alina (2016/2020/)
Buocz Ildikó (2010/2014/2016)
Státusz: 
elfogadott