Kéregmozgások meghatározása GNSS és műholdradar-interferometriai mérések szélsőpontosságú együttes alkalmazásával

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
15/21
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
rozsa.szabolcs@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Az elmúlt évtizedekben a globális navigációs műholdrendszerek (GNSS) alkalmazása előtérbe került a kéregmozgások
meghatározása során is, hiszen a permanens állomások folyamatos észleléseinek köszönhetően ma már kellően hosszú koordináta-idősorok
állnak rendelkezésünkre a földfelszín abszolút értelmű deformációinak meghatározására.

A GNSS technika nagy hátránya azonban, hogy csak egy-egy pontban végezhetünk észleléseket, így nagyobb felületeken kialakuló deformációk
meghatározása (pl. poszt-szeizmikus deformációk, antropogén hatások) nem végezhető el kellő részletességgel. Ezen a téren az elmúlt évek
műholdradar missziói hoztak áttörést, hiszen a különböző időpontokban végzett műholdradar észlelésekből megállapítható a földfelszín
relatív deformációja. A két rendszer integrálásával – mindkét módszer előnyeit kihasználva – nagy pontosságú abszolút értelmű és térben
is részletes vertikális elmozdulás-értékeket kaphatunk a földfelszínről. Az így kapott deformációtérképek felhasználhatók a veszélyes
üzemek geodéziai monitorozására, ezáltal az ipari katasztrófák megelőzésére.

A PhD témakiírásban kidolgozandó feladatként a jelölt:

- Az ESA Sentinel-1 műhold adatainak felhasználásával a jelölt megvizsgálja a műholdradar észlelések felhasználhatóságát a földfelszín deformációinak meghatározására.

- Mivel a műholdradar interferometria pontossága függ a műhold és a földi szórópont távolságmérésének pontosságától, ezért elengedhetetlen
a jelek terjedését késleltető hatások ismerete. A levezetett deformáció-értékek pontosságának növelése érdekében új modelleket vezet le
numerikus időjárás előrejelző modellekből az atmoszférikus fázisösszetevő nagypontosságú meghatározása érdekében.

- Permanens állomások GNSS észleléseinek tudományos igényű feldolgozásával a jelölt összehasonlítja a műhold-radar interferometriával
kapott eredményeit, elvégzi utóbbi pontosság-vizsgálatát.

- Matematikai eljárást dolgoz ki a GNSS mérések és a műholdradar interferometriai észlelések szabatos integrált feldolgozására annak érdekében,
hogy a GNSS nagymértékű abszolút pontosságát, ki lehessen terjeszteni a térben. Megvizsgálja a kifejlesztett eljárást az Integrált Geodéziai
Alaphálózat fejlesztése és fenntartása szempontjából.

A téma meghatározó irodalma: 
 • Joaquim J. Sousa, Antonio M. Ruiz, Ramon F. Hanssen, Luisa Bastos, Antonio J. Gil, Jesús Galindo-Zaldívar, Carlos Sanz de Galdeano: PS-InSAR processing methodologies in the detection of field surface deformation—Study of the Granada basin (Central Betic Cordilleras, southern Spain). Journal of Geodynamics 49 (2010) 181–189
 • A. Peltier, M. Bianchi, E. Kaminski, J.‐C. Komorowski,1 A. Rucci, and T. Staudacher: PSInSAR as a new tool to monitor pre‐eruptive volcano ground deformation: Validation using GPS measurements on Piton de la Fournaise. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 37, L12301, doi:10.1029/2010GL043846, 2010
 • Siting Xiong, Qiming Zeng ; Jian Jiao ; Sheng Gao ; Xiaojie Zhang: Improvement of PS-InSAR atmospheric phase estimation by using WRF model. Proceedings of the 2014 IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium
 • F. Alshawaf , B. Fersch , S. Hinz , H. Kunstmann , M. Mayer , and F. J. Meyer: Water vapor mapping by fusing InSAR and GNSS remote sensing data and atmospheric simulations. Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss., 12, 363–404, 2015
 • Valentin Mikhailova* , Еlena Kiselevaa , Pavel Dmitrieva , Vasily Golubeva , Ekaterina Smolyaninovaa , Elena Timoshkina: On reconstruction of the three displacement vector components from SAR LOS displacements for oil and gas producing fields. Procedia Technology 16 ( 2014 ) 385 – 393.
 • A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
 • Geodézia és Kartográfia
 • Acta Geodaetica et Geophysica
 • IAG Symposia Series
 • International Journal of Earth Sciences
 • Journal of Geodynamics
 • Quaternary Science Reviews
 • Journal of Geodesy
 • Geophysical Research Letters
 • A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
 • Rózsa Sz: (2013) Uncertainty considerations for the comparison of water vapour derived from radiosondes and GNSS, INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GEODESY SYMPOSIA 139: pp. 65-80.
 • Rózsa Sz: (2012) Estimation of Integrated Water Vapour from GNSS Observations Using Local Models in Hungary, INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GEODESY SYMPOSIA 136: pp. 817-824.
 • Falzini S, Minopoli M, Caporali A, Morini C, Pepi T, Ádám J, Rózsa Sz: (2008) GALILEA: GALIleo Local Element Augmentation for SISE Prediction and Iono/Tropo Corrections, ATTI - ACCADEMIA NAZIONALE DI SCIENZE LETTERE ED ARTI DI MODENA 187: (1) pp. 41-54.
 • Amalvict M, Hiderer J, Rózsa Sz (2006) Crustal vertical motion along a profile crossing the Rhine graben from the Vosges to the Black Forest Mountains, JOURNAL OF GEODYNAMICS 41: pp. 358-368.
 • A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
 • Rózsa Sz, Mayer M, Westerhaus M, Seitz K, Heck B: Towards the determination of displacements in the Upper Rhine Graben area using GPS measurements and precise antenna modelling, QUATERNARY SCIENCE REVIEWS 24: (3-4 SPEC. ISS.) pp. 427-440.
 • Rózsa Sz, Heck B, Mayer M, Seitz K, Westerhaus M, Zippelt K:Determination of displacements in the upper Rhine graben Area from GPS and leveling data, INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES 94:
 • Amalvict M, Hiderer J, Rózsa Sz: Crustal vertical motion along a profile crossing the Rhine graben from the Vosges to the Black Forest Mountains, JOURNAL OF GEODYNAMICS 41: pp. 358-368.
 • Tóth Gy, Rózsa Sz: Comparison of CHAMP and GRACE geopotential models with terrestrial gravity field data in Hungary, ACTA GEODAETICA ET GEOPHYSICA HUNGARICA 41: (2) pp. 171-180.
 • Rózsa Sz: Uncertainty considerations for the comparison of water vapour derived from radiosondes and GNSS, INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GEODESY SYMPOSIA 139: pp. 65-80.
 • Hallgató: 

  A témavezető eddigi doktoranduszai

  Ambrus Bence (2016//)
  Farkas Márton (2016/2019/)
  Juni Ildikó (2015/2018/2022)
  Tuchband Tamás (2008/2011/2015)
  Khaldi Abir (2020//)
  Státusz: 
  elfogadott