Kőzetek hőterhelésének vizsgálata

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
13/06
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
torok.akos@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A kőzetek természetestől eltérő állapotának elemzése kevésbé ismert terület.
A jelen doktori kutatás az egyik ilyen állapot, a hőterhelés kőzetekre gyakorolt hatásának vizsgálatát tűzte ki célul.
A kutatás egyrészt az alacsonyabb hőmérsékleti tartományú (laborhőmérséklet) változásokat vizsgálná, másrészt a magasabb hőmérsékletű változásokat venné számba.
A természetes kőanyagok hőmérséklet hatására eltérő módon viselkednek és ezek nyomon követése és dokumentálása a cél.

A doktori kutatási program során laboratóriumi körülmények között előkészített kőzetmintákat használnák, amelyeket az alap laborhőmérséklet mellett 150, 300, 450, 600, 750, 900°C-os hőmérsékleten elemeznénk.
A kőzetminták hevítésére részben elektromos kemencét, részben természetes tüzet lehet alkalmazni.
Hazánkban a radioaktív hulladékok befogadására szolgáló - Bátaapáti térségében előforduló - leggyakoribb gránitos kőzetváltozatok mellett néhány jellemző egyéb hazai kőzettípust is magába foglal a kísérleti program,
így a műemléki és napjainkban beépített kőszerkezeteket alkotó durva mészkövet, forrásvízi mészkövet, tömött mészkövet, riolittufát és homokkövet.
Főbb vizsgálattípusok: a kőzetek szöveti és ásványtani elemzése, anyag- és testsűrűség valamint vízfelvétel és porozitás elemzése. A hőtágulás és hővezető képesség mérés, az ultrahang terjedési sebesség mérés mellett a szilárdsági paraméterek változásának nyomon követése a fő cél.
A számszerűsíthető eredmények mellett, a téma gyakorlati jelentőségét az adja, hogy az adatok felhasználhatók a kőből épített szerkezetek állékonyság elemzésénél, másrészt a kőzetkörnyezetbe kialakított bevágások, alagutak, pincék haváriaesetét (tűz) modellező állékonyságvizsgálatánál is.
A várható eredmények egyik legfontosabb alkalmazhatósága, a Bátaapáti térségében kialakított radioaktív hulladékok tárolására szolgáló befogadó kőzetek (gránitos) tűz esetén bekövetkező elváltozásainak megismerése. Ezért a kutatási téma kapcsolódik a TÁMOP egyik kiemelt kutatási témájához a FE-P4-T3 „Bátaapáti kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok befogadására szolgáló tároló kőzetkörnyezetének kőzetfizikai vizsgálata” címűhöz.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Németh Andor (2019/2023/)
Czinder Balázs (2015/2018/2021)
Török Anita (2014//)
Farkas Orsolya (2014/2018/2019)
Barsi Ildikó (2009/2012/)
Bodnár Nikolett Katalin (2010/2013/2016)
Szemerey-Kiss Balázs (2008/2011/2013)
Deák Ferenc (2007/2023/2023)
Görög Péter (2002/2005/2009)
Forgó Lea Zamfira (2003/2006/2009)
BesharatiNezhad Ali (2019/2023/)
Nagy-Göde Fruzsina (2020/2024/)
Státusz: 
régi