Transzportfolyamatok térbeli káoszjellemzői tavi áramlásokban

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
11/27
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
jozsa.janos@epito.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A tavakban létrejövő vízmozgásokat főként a szél keltette áramlások határozzák meg, amelyek eredményeként kialakult struktúrák adják meg a transzportfolyamatok, azon belül a nagyléptékű áramlások létrehozta advektív transzport jellegét. A kialakuló áramlások illetve transzportfolyamatok határozzák alapvetően meg az oldott és lebegő anyagok, illetve például a fito- és zooplanktonok térbeli áthelyeződését, eloszlását. Ismert, hogy ezen jelenségek vizsgálatában célszerűen Lagrange-szemléletű módszerek vezethetnek eredményre. Tipikus példa erre a vizekben zajló, gyakran kaotikus jellegű elkeveredés detektálása, valamint kialakulási mechanizmusának elemzése. Ezeket a folyamatokat tavakban eddig csak 2D közelítéssel vizsgálták (lásd Pattantyús-Ábrahám (2008) doktori értekeze) beható térbeli elemzése még várat magára, a szakirodalomban eddig még nem publikálták. Egy ilyen munkához ugyan értékes kiindulási alapot adnak az eddigi 2D eredmények, de a feltárandó 3D tulajdonságok ezektől
mindazonáltal jelentős eltérést, számos újszerűséget mutathatnak.

Jelölt feladata 3D Lagrange-szemléletű transzportvizsgálatok végzése, először egyszerűsített, de a sekély tavakat jól reprezentáló geometriájú, szél meghajtású vízterekre, majd valós tavakra, az advektív áramlások keltette transzportstruktúrák numerikus feltárására, különös tekintettel azok térbeli kaotikus jellegére. A kitűzött Lagrange-rendszerű célok eléréséhez értelemszerűen nélkülözhetetlen egy a vizsgálatokra alkalmas, sokoldalú részecskekövető szoftver fejlesztése. A szoftver fejlesztése és validálása után nyílik lehetőség a 3D elkeveredési folyamatok kaotikus tulajdonságainak sokoldalú kimutatására és értékelő elemzésére.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Sági Rajmund (2011//)
Kiss Melinda (2011/2014/2015)
Zsugyel Márton (2009/2012/2016)
Homoródi Krisztián (2007/2010/2012)
Pattantyús-Á. Margit (2005/2008/2008)
Sokoray-Varga Béla (2004/2007/)
Baranya Sándor (2003/2006/2010)
Státusz: 
régi