Homokmedrű folyók hidromorfológiai vizsgálata

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
10/64
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
jozsa.janos@epito.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Folyók térbeli áramlási viszonyainak, hordalék-transzportjának és morfodinamikájának
részletes feltárásban az utóbbi években megjelent mérőműszerek új lehetőségeket nyitottak.
ADCP-alapú mérési stratégiával jelentősen növelhetők az áramlások tér- és időbeli
összetettségéről való ismereteink, egyúttal lehetővé válik pl. a csavaráramlások,
fenékcsúsztató-feszültség, üledékfelszín haladási sebessége eddigieknél pontosabb, akár
hosszabb folyószakaszokra kiterjedő számszerűsítése. Egyúttal széles vízjárás-tartományban
végezhetünk méréseket, beleértve az intenzív mederalakító képességű árvizeket is.
Mindezeket lebegtetett és görgetett hordalékmérésekkel, továbbá mederanyag-mintázással
összekötve részletes képet kaphatunk a morfodinamika ok-okozati törvényszerűségeiről. Az
expedíciós mérésekkel le nem fedett vízjárás-tartományok vizsgálatát aztán a mérések alapján
bearányosított és igazolt térbeli numerikus áramlási és medermorfológiai modellek teszik
lehetővé. Ezekben a jó becslés egyik feltétele a vizsgált folyószakasz mederanyagának
megfelelő fél-empirikus hordalékhozam-összefüggések alkalmazásra. Ebből a szempontokból
pl. a Tisza hazai szakasza jelentős különbségeket mutat, fentről lefelé haladva a kavicsostól a
homokanyagú medren át a még finomabb frakciók dominálásáig. Ezzel együtt jár, hogy
folyásirányban haladva az üledék egyre nagyobb hányada mozog lebegtetett, és egyre kisebb
görgetett formában, legintenzívebben árvizek idején.

Jelölt feladata hogy kutatásában a fenti szempontok alapján a Tisza hazai alsó részén néhány
több km-es reprezentatív szakaszára összpontosítson. Fontos cél az árvizek morfológiai
hatásának feltárása, külön figyelemmel az áradás előtti permanens, az áradó, tetőző, apadó,
valamint az azt követő permanens időszakra. A kiválasztott Tisza-szakaszok mérésekkel való
hidro- és morfodinamikai feltárása alapján további feladat a folyamatokra térbeli numerikus
modellek adaptálása, modellvizsgálatok végrehajtása, végül a vizsgált folyómeder-típusok
egyedi és általánosítható áramlási és morfológiai jellemzőinek értékelő összefoglalása.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Sági Rajmund (2011//)
Kiss Melinda (2011/2014/2015)
Zsugyel Márton (2009/2012/2016)
Homoródi Krisztián (2007/2010/2012)
Pattantyús-Á. Margit (2005/2008/2008)
Sokoray-Varga Béla (2004/2007/)
Baranya Sándor (2003/2006/2010)
Státusz: 
régi