Jellegzónák kölcsönhatásának vizsgálata sekély tavakban

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
10/56
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
jozsa.janos@epito.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Sekély tavaink és tározóink helyszínrajzilag általában nagy összetettséget mutatnak:
partvonaluk szabdalt, területük jelentős részét szintén erősen szabdalt nádas borítja. Ezeknek a
nyíltvízi és nádasvízi zónáknak aerodinamikai, hidrodinamikai, üledékdinamikai és
termodinamikai szempontból is jelentősen eltérnek a tulajdonságai, ezért érintkezési felületük
környezete általában olyan átmeneti zóna, amely több szempontból (szélprofil, hullámzás,
áramlási sebesség és irány, fenékcsúsztató-sebesség, mederszint, mederanyag-összetétel,
vízhőmérséklet, vízsűrűség, párolgás intenzitása, stb.) is szükségszerűen erős horizontális
gradiensekkel jellemezhető. Az eltérő jellegű tórészek ezeken az átmeneti zónákon keresztül
kerülnek kölcsönhatásba, és ez a mechanizmus fontos szerepet játszik mind a jellegzónák,
mind a teljes tó állapotának alakulásában. Mindez az átmeneti zónák még csak nagyon
hiányosan feltárt kölcsönhatás-folyamataira irányuló kutatásoknak nagy jelentőséget ad. Jelölt
feladata ezen átmeneti zónák főbb jellemzőinek vizsgálata, a kiválasztott karakterisztikus
területeken (pl. a Fertő-tóban) az átmeneti zónákat átfogó helyszíni mérések tervezése és
végzése, a kölcsönhatásokat feltáró részletes adatelemzés, a folyamatoknak a kölcsönhatás-
mechanizmust is kezelni tudó matematikai leírása, és numerikus implementálása.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Sági Rajmund (2011//)
Kiss Melinda (2011/2014/2015)
Zsugyel Márton (2009/2012/2016)
Homoródi Krisztián (2007/2010/2012)
Pattantyús-Á. Margit (2005/2008/2008)
Sokoray-Varga Béla (2004/2007/)
Baranya Sándor (2003/2006/2010)
Státusz: 
régi