Kőzettestek tagoltság menti nyírószilárdsága

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
10/16
Témavezető e-mail címe:
rozgonyi.nikoletta@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszékén kőzetek nyírószilárdságának vizsgálatára
nyíródoboz áll rendelkezésünkre. Ez a készülék jelenleg egyedülálló Magyarországon.

A Nemzetközi Kőzetmechanikai Társaság (International Society for Rock Mechanics = ISRM),
mint a kőzetmechanikával foglalkozó nemzetközi szervezet is ezt a készüléket javasolja a tagoltság
menti nyírószilárdság meghatározásához.

A tagoló felületek menti nyírószilárdság jellemzőinek meghatározása a létesítmények
kőzetkörnyezetének pontos leírásához elengedhetetlen. Lejtőállékonyság, felszín alatti üregek,
alagutak méretezésénél a számítógépes modellhez szükséges bemenő paramétereket ad meg.

A doktori kutatási téma az e területen Magyarországon tapasztalható hiányosságok pótlását célozza
meg. A doktorandusznak a dolgozatban a Magyarországon előforduló jellegzetes kőanyagok
tagoltság menti nyírószilárdságát kell meghatároznia.

A kutatás több egymással összefüggő fázisból áll. Egyrészt a kőzettani vizsgálatokkal a kőzetanyag
jellemzőit kell megállapítani, majd a tagoló felületek leírásához a felületi érdességet kell
megvizsgálni. Ezen felületi érdességi adatokból egy számítógépes térmodell alkotható, amelyből az
érdességi jellemzők számíthatók. A doktorandusz feladata egy olyan javasolt módszer kidolgozása,
amely a nemzetközi gyakorlathoz illeszkedően a hazai feladatok megoldására alkalmas.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Vattai Alina (2016/2020/)
Buocz Ildikó (2010/2014/2016)
Státusz: 
régi