Granitoid jellegű kőzetek kőzetfizikai jellemzése

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
09/33
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
torok.akos@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A Bátaapáti község mellett jelenleg is építés alatt álló kis- és közepes aktivitású radioaktív
hulladékok befogadásra alkalmas felszín alatti tárolótérbe elsősorban a Paksi Atomerőműből
származó hulladékokat kívánják elhelyezni. A vágatokat és a hulladékok tárolására szolgáló
kamrákat uralkodóan gránitos (kissé metamorfizált monzogránitos) kőzetkörnyezetébe alakítják ki.
A tárolótér, illetve a vágatok állékonyságát a befogadó kőzetek kőzetfizikai tulajdonsága döntően
meghatározza. A doktori kutatási téma a területen létesített nagyszámú kutató- és feltáró-fúrások és
a rendelkezésre álló felszín alatti kőzetminták kőzetfizikai paramétereinek meghatározását és ezen
adatok egységes feldolgozását célozza meg.

A kutatás több egymással összefüggő fázisból áll. A területre vonatkozó általános földtani adatok
összegyűjtését követően a fúrások és feltárások mintázása és minta előkészítése készül el.
Laboratóriumi mérések elsősorban a gránitos kőzettípusok főbb fizikai paramétereinek
meghatározását tűzik ki célként. A tömegösszetételi, vízfelvételi jellemzők mérése mellett a húzó-,
a nyomó-, ill. a nyírószilárdsági értékek laboratóriumi meghatározása képezi a kutatás részét. Ezen
felül triaxiális szilárdsági kísérleteket is elvégez a jelölt. Ezen adatokból és a kőzetváltozatok
előfordulásából egy számítógépes térmodell alkotható. Ebben bemutatható és jellemezhető a
laboratóriumban vizsgált kőzetfizikai paraméterek vágatrendszerbeli térbeli elhelyezkedése. Így
lehetővé válik a vágat és a tároló kamrák térségében található kőzetek szilárdsági zónákra osztása és
a várhatóan kisebb állékonyságú térrészek behatárolása. A kutatás eredményeinek közvetlen
gyakorlati alkalmazhatósága nemcsak a Bátaapáti kutatási területre vonatkozik, hanem más
granitoid kőzetkörnyezetben létesítendő épített szerkezetek kialakításánál is közvetetten
felhasználható. Az így kapott adatokat összevetve, más országokban granitoid környezetben (pl.
Svédország) létesítendő radioaktív hulladéklerakók mérési adataival a következtetések
általánosíthatók és nemzetközi szinten is bemutathatók.

A téma meghatározó irodalma: 
 • Chapman, N., Hooper, A. 2012. The disposal of radioactive wastes underground. Proceedings of the Geologists’ Association, 123, 46-63.
 • Chen, L., Wang, J. Zong, Z.H., Liu, J., Su, R., Guo, Y.H., Jin, Y.X., Chen, W.M., Ji, R.L., Zhao, H.G., Wang, X.Y., Tian, X., Luo, H., Zhang. M. 2015. A new rock mass classification system QHLW for high-level radioactive waste disposal. Engineering Geology, 190, 33-51.
 • Fyfe, W.F., Babuska, V. Price, , N.J., Schmid,E., Tsang C.F.,Uyeda, S., Velde, B. 1987. The geology of nuclear waste disposal. Nature, 310, 537 - 540
 • Nibori, Y. 2015. Radioactive Waste Disposal. In: Nagasaki, S., Nakayama, S.(eds.): Radioactive Waste Engineering and Management. Springer, Berlin, 153-173.
 • Push, R, Weston, R. 2015. Superior techniques for disposal of highly radioactive waste (HLW). Environmental Earth Sciences, 73, 5219-5231.
 • Yoshida, H. Nagatomo, A., Oshima, A., Metcalfe, R. 2014. Geological characterisation of the active Atera Fault in central Japan: Implications for defining fault exclusion criteria in crystalline rocks around radioactive waste repositories. Engineering Geology, 177, 93-103.
 • A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
 • Engineering Geology [Q1]
 • Environmental Earth Sciences [Q1]
 • International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences [Q1]
 • Periodica Polytechnica, Civil Engineering [Q2]
 • Pollack Periodica [Q3]
 • Földtani Közlöny [Q3]
 • Central European Geology [Q4]
 • A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
 • Al-Omari, A., Beck, K., Brunetaud, X., Török Á., Al-Mukhtar, M. 2015. Critical degree of saturation: A control factor of freeze-thaw damage of porous limestones at Castle of Chambord, France. Engineering Geology. 185, 71-80.
 • Török Á., Görög P. (szerk.) 2012. Kőzetmechanika és kőzetkörnyezet szerepe a radioaktív hulladéklerakók kialakításánál. Terc, Budapest, 150p. ISBN 978-963-9968-46-2.
 • Török, Á., Licha, T., Simon, K., Siegesmund, S. 2011. Urban and rural limestone weathering; the contribution of dust to black crust formation. Environmental Earth Sciences, 63, 675–693.
 • Török, Á., Přikryl, R. 2010. Current methods and future trends in testing, durability analyses and provenance studies of natural stones used in historical monuments. Engineering Geology, 115,3-4, 139-142.
 • Török, Á., Vásárhelyi B. 2010. The influence of fabric and water content on selected rock mechanical parameters of travertine, examples from Hungary. Engineering Geology, 115,3-4, 237-245.
 • A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
 • Al-Omari, A., Beck, K., Brunetaud, X., Török Á., Al-Mukhtar, M. 2015. Critical degree of saturation: A control factor of freeze-thaw damage of porous limestones at Castle of Chambord, France. Engineering Geology. 185, 71-80.
 • Buocz I., Rozgonyi-Boissinot N., Görög P., Török Á. 2010. Laboratory determination of direct shear strength of granitoid rocks; examples from host rock of the nuclear waste storage facility of Bátaapáti (Hungary). Central European Geology, 53/4, 405–417.
 • Török, Á., Přikryl, R. 2010. Current methods and future trends in testing, durability analyses and provenance studies of natural stones used in historical monuments. Engineering Geology, 115,3-4, 139-142.
 • Török, Á., Vásárhelyi B. 2010. The influence of fabric and water content on selected rock mechanical parameters of travertine, examples from Hungary. Engineering Geology, 115,3-4, 237-245.
 • Wu, Y, Chen, L, Cheng C., Yin, K. Török, Á. 2014. GIS-based landslide hazard predicting system and its real-time test during a typhoon, Zhejiang Province, Southeast China. Engineering Geology, 175, 9-21.
 • Hallgató: 

  A témavezető eddigi doktoranduszai

  Németh Andor (2019/2023/)
  Czinder Balázs (2015/2018/2021)
  Török Anita (2014//)
  Farkas Orsolya (2014/2018/2019)
  Barsi Ildikó (2009/2012/)
  Bodnár Nikolett Katalin (2010/2013/2016)
  Szemerey-Kiss Balázs (2008/2011/2013)
  Deák Ferenc (2007/2023/2023)
  Görög Péter (2002/2005/2009)
  Forgó Lea Zamfira (2003/2006/2009)
  BesharatiNezhad Ali (2019/2023/)
  Nagy-Göde Fruzsina (2020/2024/)
  Státusz: 
  régi