Műemléki kőkiegészítő anyagok komplex elemzése

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/A3
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
torok.akos@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A műemlékvédelemben és a műemléki kőanyagok felújításában döntő szerep jut a kőkiegészítő
anyagoknak. Ezek részben természetes ásványos eredetű, részben mesterségesen előállított (pl.
műgyanta) termékek. A műemlékvédelemben ismert és hazánkban forgalmazott kőkiegészítő anyagok
többsége külföldről származik, ezért a termékleírásokban és kezelési útmutatókban hazai kőanyagok
nem szerepelnek. A kiegészítő anyagok viselkedését és ezek kölcsönhatását a hazai kőanyagokkal
átfogó mértékben eddig még nem vizsgálták. Tapasztalati tény, hogy a hazai viszonyoknak és
minőségi követelményeknek teljes mértékben megfelelő plasztikus kiegészítő anyag és módszer még
nem létezik. Ennek kárát a műemlékvédelem, végső soron pedig a nemzetgazdaság szenvedi el.

A kutatási program során a kiválasztott kőkiegészítő anyagok komplex helyszíni és laboratóriumi
vizsgálatát végzi el a doktorandusz. A cél a műemléki kiegészítő anyagok szövetszerkezetének,
ásványos összetételének és ebből is következő fizikai tulajdonságainak elemzése. Másik fontos
kutatási irány a kőkiegészítők és a kőanyag kölcsönhatásának együttes elemzése, a hosszú távú
viselkedés meghatározása. Ehhez a kőanyagok tulajdonságainak laboratóriumi elemzése mellett
szükséges az egymásra hatások elemzése és az időállósági vizsgálatok elvégzése. Ezeken felül
kiválasztott műemlékeknél helyszíni mintafelületek kezelése, kőkiegészítők alkalmazása és hosszabb
időintervallumon keresztüli monitorozása is részét képezi a munkának. A Ph.D. téma gyakorlati
vonatkozását adja még, hogy a műemléki felújításokhoz a megfelelő, labor- és helyszíni kísérletekkel
alátámasztott, leghatékonyabb anyag kiválasztásához ad támpontot. A tervezett vizsgálatsorozat
egyúttal receptet is kínál a jövőben kifejlesztendő új anyagok és a kőzet kölcsönhatásának
bevizsgálási módszereire.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Németh Andor (2019/2023/)
Czinder Balázs (2015/2018/2021)
Török Anita (2014//)
Farkas Orsolya (2014/2018/2019)
Barsi Ildikó (2009/2012/)
Bodnár Nikolett Katalin (2010/2013/2016)
Szemerey-Kiss Balázs (2008/2011/2013)
Deák Ferenc (2007/2023/2023)
Görög Péter (2002/2005/2009)
Forgó Lea Zamfira (2003/2006/2009)
BesharatiNezhad Ali (2019/2023/)
Nagy-Göde Fruzsina (2020/2024/)
Státusz: 
régi