Műtárgyakhoz csatlakozó, továbbá több lépcsőben kiépülő töltések teherbírási és alakváltozási tulajdonságainak vizsgálata

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/48
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
mkovacs@epito.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A műtárgyakhoz csatlakozó, valamint szélesített, magasított, anizotróp töltéstesteknél
teherbírási, alakváltozási elégtelenségek gyakran előfordulnak. Különösen gondot jelent ez a
nagy sebesség miatt autópályák, főutak esetén. A töltésdeformációk javítása nehéz, a forgalom
nagymértékű zavarásával és aránytalanul nagy költségekkel jár.
A közlekedési infrastruktúra kiépítésénél a vázolt problémák igen jelentősek, kezelésük
gazdasági szempontból is meghatározó.

A téma kidolgozása során érintendő feladatok:

- A töltéstestek feszültségi-alakváltozási állapotának meghatározása a vizsgált esetekre.

- A töltésanyagok szilárdsági tulajdonságai

- A töltésanyagok alakváltozási tulajdonságai

- Anyagtörvények töltésanyagoknál

- A tömörség és a szilárdság kapcsolata

- Az altalaj hatása

- Az alakváltozások vizsgálata végeselemes módszerekkel.

- Egyéb befolyásoló tényezők vizsgálata

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Huszák Tamás (2009/2013/)
Laufer Imre (2008/2011/)
Tompai Zoltán (2001/2004/2008)
Státusz: 
régi