Szél keltette sekélyvízi hullámzás vizsgálata és modellezése

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
07/06
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
jozsa.janos@epito.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A sekély szabadfelszínű víztestekben szél által keltett hullámzás mérése, adatelemzése és
numerikus modellezése még napjainkban is sok, tudományos eszközökkel megoldandó
problémát vet fel. Ilyen például a nyomásalapú hullámzásméréseket terhelő zaj, illetve a
mérőműszer telepítési és mintavételi paramétereinek hatása a közvetlenül mért, és a közvetve
származtatott hullámzási jellemzőkre. Ebből a szempontból különféle tavi viszonyok között
kialakuló, megfelelően hosszú hullámzás idősorok begyűjtése és azoknak átfogó elemzése
szükséges. Hasonló vizsgálatok hajtandók végre a vízsebesség-alapú 3D hullámzásmérési
módszerrel kapott idősorokon is. Utóbbiaknál különösen fontos a pontbeli 3D sebességvektor-
idősorok dekompozíciójának végrehajtása a szél keltette áramlás, hullámzás és a turbulencia
elkülönítésére, és hatásaik elkülönített elemzésére, ezen belül a fenék közeli jellemzők,
elsősorban a fenékcsúsztató-feszültség becslésének javítására. Ezekhez az elemzésekhez a
nyers mérési eredmények tudományos igényű feldolgozását lehetővé tevő számítógépi
program elkészítése kívánatos. Az mérési adatelemzésekkel párhuzamosan vizsgálandó a
különféle tavakban különféle szélgerjesztésekre kialakuló hullámspektrum 2D numerikus
modellezhetősége, a modell illeszthetősége tavainkra és más sekély vizekre, továbbá a modell
mérési eredményekre kalibrálása és igazolása.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Sági Rajmund (2011//)
Kiss Melinda (2011/2014/2015)
Zsugyel Márton (2009/2012/2016)
Homoródi Krisztián (2007/2010/2012)
Pattantyús-Á. Margit (2005/2008/2008)
Sokoray-Varga Béla (2004/2007/)
Baranya Sándor (2003/2006/2010)
Státusz: 
régi