Porózus mészkövek reológiai viselkedésének vizsgálata

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
17/27
Témavezető e-mail címe:
rozgonyi.nikoletta@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 
Kőzetek hosszú idejű terhelés melletti alakváltozásának, tönkremenetelének kutatása felszín alatti létesítmények és sziklarézsűk stabilitási vizsgálataihoz fontos ismereteket szolgáltat. Laboratóriumi és helyszíni vizsgálatoknál a legtöbb esetben nem áll módunkban több hónapig, vagy akár évekig tartó vizsgálatokat végezni ezért a kőzetek hosszú távú mechanikai tulajdonságainak kutatása nagyon fontos, és hiánypótló tevékenység. 
A porózus mészkövek rövid idejű terheléskor bekövetkező mechanikai viselkedéséről számos adat áll rendelkezésünkre. Hosszú idejű terhelés következtében bekövetkező reológiai viselkedésük azonban még kutatásra szorul. A jelölt feladata lesz a tartós, egytengelyű teher hatására bekövetkező kúszási alakváltozás meghatározása mind légszáraz, mind vízzel telített állapotban. Törekednie kell a miocén durva mészkő sokféleségének bemutatására, jellemző típusainak összegyűjtésére. Vizsgálnia kell, hogy a mészkő szövete és szerkezeti felépítése a lassú alakváltozásokat milyen módon befolyásolja. Kapcsolatot kell keresnie a kőzet porozitása, kvarctartalma, szemcsenagysága és reológiai tulajdonságai közt. Meg kell vizsgálnia a kőzetben tartós teher hatására bekövetkező szerkezeti változásokat, porozitás csökkenést és póruseloszlás változást. Kapcsolatot kell keresnie a szemcsenagyság, a szöveti tulajdonságok és a kúszás során bekövetkező lassú alakváltozás között.
 
A téma meghatározó irodalma: 
1. Cong L., Hu X.: Triaxial rheological property of sandstone under low confining pressure, Engineering geology, 2017, 231, pp. 45-55.
2. Xu, T., Tang, C.-a., Zhao, J., Li, L., Heap, M.J., 2012. Modelling the time-dependent rheological behavior of heterogeneous rocks, Geophysical Journal International, 2017, 189, 1781–1796.
3. Eslami J., Hoxha D., Grgic D.: Estimation of the damage of a porous limestone using continuous wave velocity measurements during uniaxial creep tests, Mechanics of Materials, 2012, 49, pp. 51-65, doi:10.1016/j.mechmat.2012.02.003
4. Liu Y,  Liu C., Kang Y, Wang D, Ye D.: Experimental research on creep properties of limestone under fluid–solid coupling, Environ Earth Sciences, 2015, 73, pp. 7011–7018, DOI 10.1007/s12665-015-4022-6
5. Asszonyi Cs., Gálos M., Kertész P., Richter  R.: A bányászat mechanikai rendszere I: Kőzetmechanika anyagszerkezeti és reológiai alapjai, 1980, VEAB, Veszprém
 
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
1. Engineering Geology, ISSN: 0013-7952 [Q1]
2. Rock Mechanics and Rock Engineering, ISSN: 0723-2632 [Q1]
3. Periodica Polytechnica - Civil Engineering
4. Central European Geology, ISSN: 1788-2281 [Q4]
5. Pollack Periodica, ISSN: 1788-1994 [Q3]
6. Environmental Earth Sciences (korábban Environmental Geology), ISSN: 0943-0105
 
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
1. I. Buocz, N. Rozgonyi-Boissinot, Á. Török: Influence of Discontinuity Inclination on the Shear Strength of Mont Terri Opalinus Claystones, Periodica Polytechnica- Civil Engineering, 2017, 61 (3) pp. 447-453
2. I. Buocz, Á. Török, Z. Jian, N. Rozgonyi-Boissinot: Direct shear strength test on opalinus clay, a possible host rock for radioactive waste, In: G. Lollino, D. Giordan, K. Thuro, C. Carranza-Torres, F. Wu, P. Marinos, C. Delgado: Applied Geology for Major Engineering Projects, Engineering Geology for Society and Territory, 2015, V6, pp. 901-904, ISBN: 978-3-319-09059-7
3. I. Buocz, N. Rozgonyi-Boissinot: Direct shear strentgh test on rocks along dicontinuities, under laboratory conditions, Pollack Periodica, 2014, V9, I3, pp 139-150, ISSN: 1788-1994
4. I. Buocz, N. Rozgonyi-Boissinot, Á. Török: Agyagkövek nedvességtartalom és anizotrópia érzékenysége, in. Á. Török, P. Görög, B. Vásárhelyi: Mérnökgeológia- Kőzetmechanika Kiskönyvtár V18, 2015 Konferencia, 2015.02.04-2015.02.05, Budapest, Hantken Kiadó, pp 265-270, ISBN: 978-615-5086-09-0
5. I. Buocz, N. Rozgonyi-Boissinot, P. Görög, Á. Török: Laboratory determination of direct shear strength of granitoid rocks; examples from the host rock of the nuclear waste storage facility of Bátaapáti (Hungary), Central European Geology 2010, V53, pp. 405-417, ISSN: 1788-2281
 
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
1. I. Buocz, N. Rozgonyi-Boissinot, Á. Török: Influence of Discontinuity Inclination on the Shear Strength of Mont Terri Opalinus Claystones, Periodica Polytechnica- Civil Engineering, 2017, 61 (3) pp. 447-453
2. I. Buocz, Á. Török, Z. Jian, N. Rozgonyi-Boissinot: Direct shear strength test on opalinus clay, a possible host rock for radioactive waste, In: G. Lollino, D. Giordan, K. Thuro, C. Carranza-Torres, F. Wu, P. Marinos, C. Delgado: Applied Geology for Major Engineering Projects, Engineering Geology for Society and Territory, 2015, V6, pp. 901-904, ISBN: 978-3-319-09059-7
3. I. Buocz, N. Rozgonyi-Boissinot: Direct shear strentgh test on rocks along dicontinuities, under laboratory conditions, Pollack Periodica, 2014, V9, I3, pp 139-150, ISSN: 1788-1994 [Q3]
4. I. Buocz, N. Rozgonyi-Boissinot, P. Görög, Á. Török: Laboratory determination of direct shear strength of granitoid rocks; examples from the host rock of the nuclear waste storage facility of Bátaapáti (Hungary), Central European Geology 2010, V53, pp. 405-417, ISSN: 1788-2281 [Q4]
5. Á. Török, N. Rozgonyi: Morphology and mineralogy of weathering crusts on highly porous oolitic limestones, a case study from Budapest, Environmental Geology, 2004, V46, pp. 333-349, ISSN: 0943-0105
 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Vattai Alina (2016/2020/)
Buocz Ildikó (2010/2014/2016)
Státusz: 
elfogadott