Masodlagos pórusok kialakulása kötött talajokban

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
18/46
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
lacinagydr@gmail.com
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 
Kötött talajok duzzadása-zsugorodása közismert folyamat a statikai teherbírás szempontjából. Jól ismert a duzzadási-zsugorodási folyamat eredménye is az alacsony terhelésű épületek esetén, bár a sok károsodott épület ezt nem igazolja vissza. Az árvízvédelmi gátak esetében azonban egy másik szempont vetődik fel, a zsugorodáskor kialakult repedéseken keresztül vízáramlás indulhat meg, ami akár a gát tönkremenetelét is jelentheti. A téma jelentősége, hogy Magyarországon mintegy 4000 km kötött anyagú árvízvédelmi gát van, melyek építéstechnikai módszerei az ilyen repedések kialakulásának potenciálját hordozzák. A kidolgozandó feladatok: 
    1. Szakmai irodalom feltérképezése, különös tekintettel az agyagok térfogatváltozó viselkedésére helyszíni és laboratóriumi körülmények között, valamint az ehhez köthető tönkremenetelekre. 
    2. Azon laboratóriumi vizsgálatok áttekintése, akár honosítása, melyek a száradási folyamat, az anyagi folytonosság megszűnése vizsgálatának alapjául szolgálhatnak. 
    3. Szakmai megértés kialakítása a jelenséghez vezető helyszíni fizikai folyamatoknak és a laboratóriumi vizsgálatoknak a harmóniáján.  
    4. A másodlagos pórusok (repedések) kialakulásánál lejátszódó száradási folyamatok elemzése (pl. a talajban kialakuló húzófeszültségek vs. kötött talaj kohéziója).  
    5. Homogén árvízvédelmi gát vízháztartási kérdéseinek megfogalmazása, ezt leíró egyenletek meghatározása, különös tekintettel a lefolyás beszivárgás, párolgás és kapilláris emelés hatásaira. 
    6. A száradási folyamatot leíró differenciálegyenletek bemutatása, a peremfeltételek meghatározása valamint a repedés kialakulás modelljének beillesztése. 
    7. A szívás szerepe az erősen kötött talajok zsugorodásában.  
 
A téma meghatározó irodalma: 
1. Szepessy, J. (1991): Árvízvédelmi gátak töltésének repedései – kúszási repedések. Hidrológiai Közlöny, 71. évf. 6. szám.  
2. Aruna L. Amarasiri, Jayantha K. Kodikara and Susanga Costa (2011): Numerical modelling of desiccation cracking, Int. Journal Numer. Anal. Meth. Geomech. 35:82–96, DOI: 10.1002/nag.894. 
3. Nagy L. (2012): Árvízvédelmi gát száradási repedése 2011-ben, Műszaki ellenőr, 1. évfolyam, április, pp. 37-39. ISSN 2063-4447.
4. Jayantha Kodikara and Susanga Costa (2013): Desiccation Cracking in Clayey Soils: Mechanisms and Modelling, pp. 21–32. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 
5. Miller, C.J., Mi, H., Yesiller, N. (1998): Experimental analysis of desiccation crack propagation in clay liners. Journal of the American Water Resources Association 34(3), 677–686. 
6. Rajeev, P., Kodikara, J. (2011): Numerical analysis of an experimental pipe buried in swelling soil. Computers and Geotechnics 38(7), 897–904.
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
1. Hidrológiai Közlemények 
2. Vízügyi Közlöny 
3. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics (WoS/Scopus)
4. Geotechnique (WoS/Scopus)
5. Computers and Geotechnics (WoS/Scopus)
6. Periodica Polytechnica Civil Engineering (Wos/Scopus)
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
    1. Nagy L. (2017): Gátszakadások a Kárpát-medencében, Gátszakadások kialakulásának körülményei (Dike failures in the Carpathian Basin) ISBN 978-615-5825-00-2.
    2. Nagy L.  (2014): Buzgárok az árvízvédelemben (Sand boiling in the flood control), ISBN 978-963-12-0319-6.
    3. Nagy G., Nagy L. (2015): Identification and Treatment of Erodible Clays in Dikes, In: T Schweckendiek, A.F. van Tol, D. Pereboom, M.Th. van Staveren, P.M.C.B.M. Cools (szerk.), Geotechnical Safety and Risk V. Rotterdam, Hollandia, 2015.10.13-2015.10.16. Amsterdam, IOS Press, pp. 530-534, ISBN 978-1-61499-579-1. 
    4. Imre E., Lörincz J., Szendefy J., Trang PQ., Nagy L., Singh V P., Fityus S.: Case Studies and Benchmark Examples for the Use of Grading Entropy in Geotechnics, ENTROPY 14: (6) pp. 1079-1102. ISSN 1099-4300 https://doi.org/10.3390/e14061079
    5. Nagy L., Permeability of well graded soils, Periodica Polytechnica-Civil Engineering 55: (2) pp. 199-204. Paper 12. https://doi.org/10.3311/pp.ci.2011-2.12
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
    1. Nagy L., Huszák T. (2012): Újabb kiszáradt gát a Közép-Tiszán, Hidrológiai Közlöny, 92. évf. 3. szám, pp. 79-81, ISSN 0018-1323. 
    2. Nagy, L. (2000): Az árvízvédelmi gátak geotechnikai problémái. VK, LXXXII. évf., 1. füzet, pp. 121-146, ISSN 0042-7616.
    3. Nagy G., Nagy L., Kopecskó K. (2016). Examination of the Physico-chemical Composition of Dispersive Soils. Periodica Polytechnica Civil Engineering, 60(2), 269-279. https://doi.org/10.3311/PPci.8896
    4. Nagy, L. Characterization of piping with grading entropy on the Surány example. Periodica Polytechnica Civil Engineering, 56(1), 107-113. https://doi.org/10.3311/pp.ci.2012-1.12
    5. Nagy, L., Huszák, T. Investigation of piping material. Periodica Polytechnica Civil Engineering, 56(2), 233-238. https://doi.org/10.3311/pp.ci.2012-2.09
Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Józsa Vendel (2011/2014/2016)
Nagy Gábor (2013/2016/2017)
Kádár István (2013//2018), Danka József (2013//2018)
Kádár István (2011//), Danka József (2011//)
Illés Zsombor (2018/2023/2024)
Státusz: 
elfogadott