A közúti vasúti gördülőfáradásos sinhibák megjelenési formái, a sínkarbantartás jelenlegi irányvonalai

Rövid leírás: 

A Síngondozási munka hatékonyságának megítélése

síncsiszolás előtt és az azt követő inerciális mérések alapján

(2-es villamos, Kossuth tér bal vágány)

I.  A TDK kutatás célkitűzése, megválaszolandó kérdések

A gördülőfáradásos sínhibák megjelenési formáit jelentősen befolyásolják a különféle vasúti üzemekben alkalmazott pályaszerkezeti megoldások, a pályageometriai, valamint a járműtechnika, és az igénybevételek erősen eltérő sajátosságai is. A jelölt feladata, hogy szakirodalmi források, saját megfigyelések és szakemberekkel folytatott konzultációk alapján gyűjtse össze a gördülőfáradásos sínhibák jellegzetesen közúti vasútra jellemző megjelenési formáit.

II.  Szakirodalmi munkarész

  • A szakirodalom tükrében röviden mutassa be a gördülőfáradásos sinhibák (RCF) típusait, megjelenési formáit, valamint térjen ki az RCF hibák azonosíthatóságára és a kiértékelés módjára is;
  • Ismertesse az RCF hibák megelőzésének-, illetve a már megjelent hibák kezelésének a városi- és nagyvasúti üzemben jelenleg alkalmazott módszereit.

III.  A kutatás önálló munkarészei

  • Egy kiválasztott sinhibára vonatkozóan jelöljön ki vizsgálati helyszíneket, amelyek vizuális állapotfelmérése alapján gyűjtse össze a hibatípus jellemzően közúti vasútra jellemző megjelenési formáit, jellegzetességeit;
  • A rendelkezésre álló mérési adatok és saját vizuális megfigyelése alapján hasonlítsa össze és értékelje ki a síngondozást megelőző és azt követő feljavított pályaállapotot egy megfelelően kiválasztott közúti vasúti helyszín esetén;
  • Tapasztalatok összefoglalása.

IV.  Javasolt szakirodalom

[1]     Anika Dey, Ralf Casperson, Rainer Pohl, Hans-Martin Thomas Bam: Die Klassifizierung von Oberflächenfehlern in Schienen mit der Wirbelstromprüfung, Berlin, 2009

 [2]    Stuart L. Grassie: Rail corrugation: characteristics, causes, and treatments, Wedemark, Germany, 2009

V.  Felkért külső konzulens:

Brautigam András, BKV Zrt.

 

 

Konzulens(ek): 
Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma